Käytännön asiat haltuun ennen muuttoa

Suunniteltaessa ulkomaille töihin lähtöä, on ennen lähtöä selvitettävä monenlaisia käytännön asioita niin työskentelyn, asumisen, sosiaaliturvan, verotuksen, työ- ja oleskelulupien että mahdollisen perheen oleskelun kannalta.

Suomalaiset voivat vapaasti hakea ja tehdä työtä sekä harjoittaa yritystoimintaa kaikissa EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Muihin maihin tarvitaan aina sekä työ- että oleskeluluvat. Työ- ja oleskelulupa-asioissa voi kääntyä Suomessa kunkin maan virallisen edustuston puoleen.

Työlupa myönnetään pääsääntöisesti aina tiettyä työtä varten, joten työnantaja tulee olla selvillä ennen luvan hakemista.
Voit siirtää oman työttömyysturvasi tietyin ehdoin enintään kolmen kuukauden työnhakumatkan ajaksi toiseen EU- tai Eta-maahan

Sosiaaliturva ulkomailla

Pääsääntö on, että jos työskentelet ulkomailla alle vuoden, säilytät oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan. Jos taas työskentelet ulkomailla yli vuoden, menetät useimmissa tapauksissa oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan.

EU- ja Eta-maihin ja Sveitsiin töihin muuttavien kohdalla kuitenkin poiketaan tilapäisen oleskelun säännöstä, sillä jo lyhytkin työskentely näissä maissa riittää yleensä siirtämään sinut työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin. EU/Eta-maissa Suomen kansalainen on oikeutettu samoihin terveydenhoitopalveluihin kuin kohdemaan kansalaiset.

http://www.kela.fi/muutto-ulkomaille_tyontekijana

http://www.etk.fi/fi/service/ty%C3%B6skentely_ulkomailla/324/t%C3%B6ihin_ulkomaille

Verotus

Ulkomaantyön palkan kaksoisverotuksen ehkäisemistä varten Suomi on solminut noin 60 valtion kanssa kahdenkeskisiä verosopimuksia. Ulkomaan työn verotuksesta saa parhaiten tietoa kääntymällä verotoimiston puoleen tai verohallinnon sivuilta.

http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Suomesta_ulkomaille