Vakuuta haastattelussa

Kutsu haastatteluun on merkki siitä, että olet läpäissyt ensimmäisen karsintavaiheen ja työnhakuprosessi jatkuu. Haastattelulla tai useammalla haastattelukierroksella tavoitellaan kokonaiskuvaa hakijasta ja hänen soveltuvuudestaan työyhteisöön.

Haastattelijoita on paikalla yleensä useita, joskus myös haastateltavia. Ryhmähaastattelussa saatetaan antaa ongelmanratkaisutehtäviä, joissa arvioidaan haastateltavien yhteistyökykyä ja sosiaalisia taitoja. Aktiivisuus ryhmätilanteessa kannattaa, mutta myös tilan antaminen muiden mielipiteille ja osallistumiselle. Tärkeintä on olla oma itsensä ja ottaa itselle ominainen rooli.

Ennen haastattelua:

 • Hanki lisätietoja työnantajasta ja erityisesti työtehtävästä, johon olet hakemassa.
 • Haastattelua voi etukäteen harjoitella valmistautumalla vastaamaan yleisimpiin haastattelukysymyksiin.
 • Valmistaudu esittämään palkkatoiveesi.
 • Selvitä haastattelupaikan sijainti etukäteen, ole ajoissa paikalla.
 • Pukeutumisessa kannattaa noudattaa kyseiseen työpaikkaan ja tehtävään sopeutuvaa linjaa.
 • Ota mukaasi ansioluettelosi ja alkuperäiset työtodistuksesi.

Haastattelutilanteessa:

 • Pyri tekemään positiivinen ensivaikutelma, esittäydy, kättele, katso silmiin.
 • Vastaa kysyttyyn asiaan, älä jaarittele asian vierestä. Perustele vastauksesi esimerkein.
 • Haastattelu on vuorovaikutustilanne: myös sinä voit kysyä täsmennystä tai lisätietoja.
 • Ole rehellinen, mutta älä oma-aloitteisesti kerro negatiivisia asioita itsestäsi.
 • Älä anna vaikutelmaa, että olet opetellut vastauksiasi ulkoa. Saa jännittää!

Haastattelun jälkeen:

 • Kiitä kaikkia ajasta, sovi jatkosta sekä kysy, miten hakuprosessi etenee.
 • Jos jotain tärkeää unohtui, voit palata vielä myöhemmin asiaan esimerkiksi sähköpostitse.
 • Jos et tule valituksi, pyydä palautetta. Näin voit oppia tilanteesta seuraavaa haastattelua varten.
   

Yleisimmät haastattelujen aihepiirit ja haastattelukysymykset

Tämä listan aihepiireihin ja kysymyksiin paneutuminen voi auttaa sinua valmistautumaan ja orientoitumaan haastattelutilanteeseen.

Haastattelukysymykset

Henkilöarviointi osana työnhakua
Henkilöarvioinnin tavoitteena on kartoittaa hakijan ja tehtäväkokonaisuuden yhteensopivuutta. Henkilöarviointi koostuu erilaisista menetelmistä, joilla arvioidaan hakijan soveltuvuutta, kehityspotentiaalia ja kehitystarpeita. Haastattelun tulisi olla yksi tärkeimmistä arviointimenetelmistä.

Arviointi voi sisältää:

 • kyky- ja älykkyystestejä, joilla arvioidaan hakijan lahjakkuutta eri osa-alueilla.
 • persoonallisuustestausta, jolla pyritään selvittämään hakijan luonteenpiirteitä ja käyttäytymistä eri tilanteissa.
 • erilaisia simulaatiotilanteita, joissa arvioidaan käytännön harjoitteilla, miten hakija suoriutuisi konkreettisista työtehtävistään.
 • kehittymistestejä, joilla pyritään arvioimaan mm. hakijan oppimiseen tarvitsemia voimavaroja.
 • haastattelun, jossa yleensä käydään lopuksi läpi testin eri osuuksia.

Testaustilanteissa kuten työhaussa muutenkin kannattaa olla mahdollisimman paljon oma itsensä, pyrkien samalla myönteiseen ajatteluun. Itseään kuvatessaan voi muistella erityisesti niitä tilanteita, joissa aikaisemmin on ollut onnistumisen kokemuksia ja on ollut tyytyväinen omaan toimintaansa.

Arvioinnin jälkeen testaaja antaa yhteenvedon tuloksista työnantajalle, mutta myös työnhakijalla on oikeus saada sama palaute tai yhteenveto omasta tuloksestaan. Arvioinnin tuloksia kannattaa kysyä jälkikäteen suoraan arvioijalta. Niistä saa lisääntyneen itsetuntemuksen muodossa arvokasta tietoa tulevia haastatteluja ja testejä varten.

Kun saat työpaikan, kannattaa varmistaa, että tietyistä pelisäännöistä sovitaan asiaankuuluvalla tavalla. Tietoa säännöksistä ja sopimuksista: http://www.tyomarkkina-avain.fi