Julkaisut

Aarresaaren julkaisusarja (yliopistojen yhteinen aineisto) Aarresaaris publikationsserie (universitetens gemensamma material)

Outi Suorsa & Juha Sainio (2020): Osaamisesta yliopistojen maisteriseurantakyselyiden 2017 - 2019 pohjalta (pdf)

JY; Päivi Vuorinen-Lampila (2018): Korkeakoulutuksen eriytyvät työelämätulokset, (väitöskirja)

Juha Sainio & Eric Carver (2016): Tavoitteidensa mukaisella työuralla - Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012–2013 valmistuneet (pdf)

Antero Puhakka & Visa Tuominen (toim.) (2011): Kunhan kuluu viisi vuotta - ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat. (pdf)

Juha Sainio (2010): Asiantuntijana työmarkkinoille - Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta. (pdf)

Juha Sainio (2008): Viisi vuotta kentällä. Katsaus vuonna 2002 valmistuneiden yhteiskuntatieteilijöiden työuran alkuun. (pdf)

Juha Sainio (2008): Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia - Akateemisten työuran alkua vaikeuttavia tekijöitä. (pdf)

Arja Haapakorpi (2008): Tohtorien varhaiset urat työmarkkinoilla ja tohtorikoulutuksen merkitys työelämässä. (pdf)

Päivi Korhonen & Juha Sainio (2006): Viisi vuotta työelämässä. Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille. (pdf)

Muut julkaisut ja artikkelit Artiklar

Referee -arvioidut / asiantuntijan hyväksymät Refereegranskade/godkända av sakkunnig:

Haapakorpi, Arja (2014): A Career Outside the Academy? Doctorate Holders in the Finnish Professional Labour Market. Artikkelikokoelmassa Global Challenges, Local Responses in Higher Education. The Contemporary Issues in National and Comparative Perspective. (pdf)

Tuominen, Visa & Puhakka, Antero & Rautopuro, Juhani (2014): Elämää reunalla - maaseutukunnissa työskentelevät maisterit. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/2014, 197-213.

Vuorinen-Lampila, Päivi (2014): Korkeakoulutettujen työelämänäkymät. Talous ja yhteiskunta 3/2014, 42-47. (pdf).

Vuorinen-Lampila, Päivi (2014): Gender segregation in the employment of higher education graduates. Journal of Education and Work.

Tuominen, Visa (2013): Maistereiden työllistyvyys. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Väitöskirja. (pdf)

Puhakka, Antero & Rautopuro, Juhani & Tuominen, Visa & Vuorinen-Lampila, Päivi (2012): Current employability and graduate employment research in Finland. Teoksessa Sakari Ahola & David M. Hoffman (eds.) Higher education research in Finland - Emerging structures and contemporary issues

Tuominen, Visa & Rautopuro, Juhani & Puhakka Antero (2011): Maistereiden työllistymisvaikeudet. Työpoliittinen aikakauskirja 3/2011, 5-21. (pdf)

Puhakka, Antero & Rautopuro, Juhani & Tuominen, Visa (2010): Employability and Finnish University Graduates. (pdf)

Puhakka, Antero & Rautopuro, Juhani & Tuominen, Visa (2009): Maisterit liikkeellä. Vuonna 2001 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden alueellinen liikkuvuus. Yhteiskuntapolitiikka 1/2009, 33-43.

Tuominen, Visa & Puhakka, Antero & Rautopuro, Juhani (2009): Mitä on Nokian takana? Vuonna 2001 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työpaikat tilastollisen kuntaryhmityksen mukaisesti syksyllä 2006. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1/2009, 56-67. (pdf)

Rautopuro, Juhani & Tuominen, Visa & Puhakka, Antero (2008): Kiskot vievät etelään. Vuonna 2001 kasvatustieteiden maistereiksi valmistuneiden alueellinen sijoittuminen syksyllä 2006. Kasvatus 1/2008, 81-84.

Vuorinen, Päivi & Valkonen, Sakari (2007): Korkeakoulutuksesta työelämään. Työhön sijoittuminen ja työelämävalmiudet kaupan ja tekniikan alalla. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. (pdf)