Hakemus ja CV

Ansioluettelossa ja hakemuksessa paketoit koulutus-, työ- ja elämänkokemuksesi sellaiseen muotoon, että työnantaja kykenee mahdollisimman selkeästi ja vaivatta hahmottamaan, miten osaamistasi voidaan käytännön työtehtävissä hyödyntää.

Yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä hakemus tai CV ei ole. Tutustu erilaisiin malleihin ja laadi hakuasiakirjat, joissa osaamisesi pääsee oikeuksiinsa. Muista kohdentaa jokainen työhakemuksesi ja CV:si juuri hakemaasi tehtävään sopivaksi!

Ennen kuin kirjoitat hakemuksen voit soittaa työnantajalle saadaksesi lisätietoja tehtävästä tai organisaatiosta. Noudata kuitenkin aina työnantajan toiveita liittyen yhteydenottotapaan ja -aikaan.

Mahdollisen puhelinkeskustelun tarkoituksena on hankkia yrityksestä lisätietoja, joita voit hyödyntää hakemuksessasi, ja jättää itsestäsi myönteinen ensivaikutelma yhteyshenkilölle.

Muistilista puhelintiedusteluja varten:

 • Esittele itsesi lyhyesti ja selkeästi ja kysy, onko työnantajalla hetki aikaa.
 • Kerro, mistä paikasta olet kiinnostunut ja mistä sait tiedon siitä.
 • Kysele työhön liittyvistä asioista lyhyesti ja ytimekkäästi. Älä kysy asioita, jotka jo tiedät esim. lehti-ilmoituksen perusteella tai jotka ovat selkeästi nähtävillä nettisivuilla.
 • Valmistaudu kertomaan itsestäsi. Tee etukäteen lista asioista, jotka haluat työnantajan saavan tietää sinusta ja joiden uskot auttavan haastatteluun pääsemisessä.
 • Pidä oma osuutesi napakkana ja keskity myös kuuntelemaan.
 • Kirjoita muistiin henkilön nimi, yritys sekä lyhyesti keskustelun sisältö.
   

Hyvällä työhakemuksella haastatteluun
Hakemuksella tavoittelet kutsua haastatteluun, siksi sen tulee vakuuttaa työnantaja siitä, että juuri sinä tarjoat hänen kaipaamaansa osaamista. Hyvän ja myyvän hakemuksen tekeminen on haastavaa.

Työnantaja ei ensisijaisesti ole kiinnostunut siitä, että sinä tarvitset työtä, vaan hän haluaa löytää avoimeen toimeen mahdollisimman sopivan henkilön. Pidä hakemustasi kirjoittaessasi mielessäsi työnantajan näkökulma.

Hyvä hakemus on:

 • laadittu vastaukseksi ilmoitukseen ja siinä on huomioitu ilmoituksen henki.
 • motivaation esille tuova.
 • osaamisen osoittava. Verkkolomakkeita täytettäessä on tärkeää muistaa käyttää tehtävän kannalta olennaisia avainsanoja. Ensimmäinen karsinta tehdään usein automaattisesti hakusanojen avulla.
 • konkreettinen. Vältä kliseitä ja adjektiiviluetteloita, suosi esimerkkejä.
 • persoonallinen, jäsennelty ja huoliteltu.
 • kattava, mutta lyhyt ja ytimekäs; hakemuksesi tulee mahtua yhdelle A4-arkille.
 • ajoissa perillä ja oikealle henkilölle osoitettu.

Hakemukseen liitetään yleensä ansioluettelo tai CV. Koulu- ja työtodistukset sekä työnäytteet liitetään mukaan yleensä vain pyydettäessä.

Hakemusmalli_1

Hakemusmalli_2


Ansioluettelo tiivistää osaamisesi
Ansioluettelon tai CV:n tarkoituksena on täydentää hakemustasi esittelemällä tarkemmin itseäsi henkilönä ja osaamistasi. Nuoren ihmisen ansioluettelo on korkeintaan kahden A4-sivun mittainen.

Ansioluettelosi tulisi kertoa luettelomaisesti, tiiviissä muodossa osaamisestasi, työkokemuksestasi, kielitaidostasi, it-valmiuksistasi, luottamustoimistasi, harrastuksistasi ja suosittelijoistasi.

 • Räätälöi myös CV kutakin työpaikkaa varten. Painota olennaisia asioita.
 • Kirjoita selkeästi, lyhyesti ja huolellisesti, ei kirjoitusvirheitä! 
 • Vältä toistamasta hakemuksessa ja CV:ssä samoja asioita tai ainakaan samoja lauseita. Hakemuksessa nostetaan esiin muutamia keskeisiä poimintoja CV:stäsi.
 • Otsikointi, ryhmittely ja looginen esitystapa parantavat luettavuutta ja ovat osa räätälöintiä
 • Lueta ansioluettelosi ulkopuolisella henkilöllä luettavuuden ja ymmärrettävyyden varmistamiseksi.

CV-malli_1

CV-malli_2

CV-malli_3

Liitä kopiot työ- ja koulutustodistuksista mukaan vain pyydettäessä.

Ota itsellesi kopio kaavakkeesta tai kirjeestä sekä toimittamistasi liitteistä. Saatat tarvita muistin virkistystä mikäli kutsu haastatteluun tulee esim. useamman viikon tai kuukauden kuluttua!

Palkkatoiveen haarukointia

Toisinaan työpaikkailmoituksessa pyydetään liittämään hakemukseen palkkatoive. Voi tuntua hankalalta tietää tarkkaan, miten paljon palkkaa voi pyytää. Palkkatoiveen arvioimiseen kannattaa kuitenkin panostaa, sillä realistinen toive osoittaa, että olet perillä alasta ja kyseisen organisaation tilanteesta. Palkkatoive on pystyttävä haastattelutilanteessa myös perustelemaan, mikä on huomattavasti helpompaa, jos olet perehtynyt asiaan kunnolla.

Hyviä tietolähteitä palkkatason haarukoimiseksi ovat mm. oman alasi liittojen ja järjestöjen tekemät selvitykset, lehtien palkkavertailut sekä yliopistojen keräämät valmistuneiden seurantatiedot.