Vaihtoehtona yrittäjyys

Yrittäjyys on todellinen vaihtoehto yhä useammalle korkeasti koulutetulle. Työelämän muutokset, halu määrittää itse oman työnsä sisältö sekä mahdollisuus luoda uutta kannustavat nuoria yrittäjyyteen.

Kannattaa muistaa, että yrittäjäksi siirtyminen ei merkitse sitä, että yrittäjänä pitäisi toimia lopun ikäänsä. Yritystoimintaa voi ajatella myös yhtenä vaiheena ja osana koko työuraa.

Yritys voidaan perustaa täysin uuden liikeidean, tuotteen, palvelun tai keksinnön kaupallistamiseksi. Tämä on haasteellisin tapa aloittaa yritystoiminta ja siihen sisältyy eniten riskejä. Tavallisin tapa aloittaa yritystoiminta on käyttää jo olemassa olevaa liikeideaa, mutta toteuttaa se uudella, kilpailukykyisemmällä tavalla tai uudella markkina-alueella.

Sivutoiminen yrittäjyys

Yritystoiminnan aloittaminen sivutoimisena esimerkiksi opiskelun ohella on suositeltavaa, jos henkilö ei ole varma, onko liiketoiminta kannattavaa ainakaan alussa. Sivutoimisena voi ensin kokeilla, löytyykö riittävä määrä asiakkaita, ja arvioida, miten liiketoiminta kehittyy ja onko päätoimiselle yrittäjyydelle mahdollisuuksia. Taloudellinen riski on pienempi, kun omat tulot eivät ole kokonaan riippuvaisia yrityksen menestymisestä.

Huomaa kuitenkin, että työ- ja elinkeinotoimisto ei myönnä sivutoimiselle yrittäjälle starttirahaa! Lisäksi työttömyystilanteessa ratkaisun siitä, onko henkilö pää- vai sivutoiminen yrittäjä, tekee aina TE-toimisto.

Yrittäjän toimeentulo

Starttiraha
Starttiraha on yritystoimintaa aloittaville työttömille tarkoitettu tuki, jolla turvataan yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisen aikana.

  • Tukea voi saada työllisyysasetuksen mukaan enintään 18 kuukauden ajan
  • Tuki on harkinnanvarainen
  • Starttirahaa haetaan siitä työvoimatoimistosta, jossa on työnhakijana
  • Hakemuksen tulee sisältää mm. yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelmat
     

Työttömyysturva
Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan voi liittyä kuka tahansa yrittäjän kriteerit täyttävä henkilö. Työttömyysetuutta saadakseen on työssäoloehdon täytyttävä. Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on toiminut yrittäjänä 18 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäneiden neljän vuoden aikana ja samanaikaisesti ollut vakuutettuna Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassassa. Lisäksi työtulon on oltava vähintään 8520 euroa vuodessa (2014).

Tietoa, koulutusta ja tukea on saatavilla monesta eri lähteestä:

Uusyrityskeskukset: www.uusyrityskeskus.fi;   www.perustamisopas.fi
Suomen Yrittäjät: www.yrittajat.fi
Keskuskauppakamari: http://kauppakamari.fi/
Patentti- ja rekisterihallitus: http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yrityksen_perustajalle.html
Yritys-Suomi: www.yrityssuomi.fi/ 


Yrityksen perustaminen netissä: www.perustayritys.fi 
Suomen Yrittäjäin työttömyyskassa: http://www.syt.fi/index.php/fi/
TE-toimiston palvelut yrittäjälle: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/index.html
Tietoa starttirahasta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html
Tietoa osuuskunnista: http://pellervo.fi/