Yliopistojen harjoittelutuki

Yliopistot haluavat tukea laadukkaiden ja opintoihin soveltuvien harjoittelupaikkojen löytymistä eri tavoin, mm. osalle opiskelijoita myönnettävien harjoittelutukien kautta.

Näissä ns. tuetuissa harjoitteluissa työnantaja palkkaa opiskelijan työ- tai virkasuhteeseen ja laskuttaa yliopiston kanssa etukäteen sovitun harjoittelutuen harjoittelun päätyttyä. Poikkeuksena tästä on Hanken, joka maksaa tuen suoraan opiskelijalle.

Kotimaan harjoittelutukien edellytyksenä on, että työnantaja maksaa harjoittelijalle vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan (1211 € vuonna 2019). Harjoittelutuki vaihtelee hieman yliopistoittain, ollen pääsääntöisesti kuitenkin noin 1300-1800 euroa/ 3 kk harjoittelu. Huomaathan, että harjoittelutuki ei ole sama kuin harjoittelijalle maksettava palkka eikä tuen määrä vaihtele suhteessa palkan suuruuteen.

Ajankohta, jolloin opiskelijoilla on tieto harjoittelutuen saamisesta, vaihtelee yliopistoittain, mutta pääsääntöisesti tieto on opiskelijoilla alkuvuodesta. Opiskelijat voivat yleensä tehdä harjoittelun mihin aikaan vuodesta tahansa.

Huomaathan, että yliopistojen harjoittelutukea on mahdollista myöntää vain osalle opiskelijoiden harjoitteluista. Yliopistoilla onkin yliopistokohtaisia rajauksia ja ehtoja siihen, minkälaisissa harjoitteluissa tukea on mahdollista käyttää. Tarkistathan aina harjoittelutuen käytänteet harjoittelupaikkaa hakeneelta opiskelijalta tai opiskelijan yliopistolta.

**************************

Aarresaari-verkoston yliopistojen harjoittelutukikäytänteet 2019

Tähän on koottuna pohjatietoja Aarresaari-verkoston yliopistojen harjoittelukäytänteistä. Tarkistathan aina tapaus- ja ajankohtaiset tiedot harjoittelupaikkaa hakeneelta opiskelijalta tai opiskelijan yliopistolta.

Harjoittelutukikäytännöt yliopistoissa:

1. Onko käytössä harjoittelutukiseteli (ns. voucher-järjestelmä) tai jokin muu järjestelmä? (Harjoittelutukisetelillä tarkoitetaan opiskelijalle myönnettyä oikeutta kohdistaa yliopiston rahallista tukea harjoitteluunsa.Työnantaja laskuttaa tuen jälkikäteen. Poikkeuksena tästä Hanken, joka maksaa tuen suoraan opiskelijalle.)
2. Harjoittelun enimmäistukisumma(t)?
3. Lisätietoja

Aalto-yliopisto
1. Voucher-järjestelmä.
2. 1800 € / 3 kk:n harjoittelu, 1200 € / 2 kk:n harjoittelu.
3. Lisätietoja:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu:
https://www.aalto.fi/fi/kauppakorkeakoulu/harjoittelu 
Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut:
careerservices@aalto.fi
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu:
careerservices@aalto.fi 

 Hanken Svenska handelshögskolan
1. Harjoittelutukiseteli-järjestelmä. Kotimaiset opiskelijat saavat apurahaa ainoastaan ulkomaan harjoitteluun, ulkomaiset tutkinto-opiskelijat voivat saada apurahaa myös Suomessa tapahtuvaan harjoitteluun.
2. Harjoittelutuki on kandidaattivaiheen opiskelijoille 2000 € ja maisterivaiheen opiskelijoille kohteesta riippuen 1060 € - 1770 €.
3. Lisätietoja: www.hanken.fi/internship

Helsingin yliopisto
1. Harjoittelutukiseteli-järjestelmä.
2. Harjoittelutuki 1800 € / opiskelija vähintään 2-3 kk:n harjoittelusta (riippuen oppiaineesta).
3. Lisätietoja: https://www.helsinki.fi/fi/harjoitteluyhteistyo

Itä-Suomen Yliopisto
1. Tiedekunnat päättävät itsenäisesti harjoittelutukien määristä ja myöntämisestä. Opiskelijat voivat kysellä tukia oppiaineista vuoden mittaan, kun tilanteet opiskelijoilla muuttuvat.
2. Korkeintaan 1800 € / koko 3 kk:n harjoittelun ajalta. Tuettujen kuukausien määrä vaihtelee tiedekunnittain 0 – 3 kuukauteen riippuen tiedekunnan rahoitustilanteesta ja omista käytänteistä.
3. Lisätietoja: http://www.uef.fi/web/opinto-ja-opetuspalvelut/ura-ja-ohjauspalveluiden-henkilokunta
 
Jyväskylän yliopisto
1. Laitokset päättävät itsenäisesti myönnettävästä harjoittelutuesta. Kaikilla laitoksilla ei ole tuettua harjoittelua.
2. Harjoittelutukien suuruus ja laajuus päätetään laitoksittain.
3. Lisätietoja: https://www.jyu.fi/fi/yhteistyo/tyonantajille/rekrytoi-opiskelija/rekrytoi 

Lapin yliopisto
1. Pääsääntöisesti käytössä harjoittelutukiseteli-järjestelmä. Oikeustieteiden tiedekunnassa tiedekuntaneuvosto päättää tukea saavat työnantajat/harjoittelupaikat, joita opiskelijat hakevat.
2. Kasvatustieteet ja yhteiskuntatieteet 1800 € / 3 kk:n harjoittelu, oikeustieteet 1500 € / 3 kk:n harjoittelu, taiteet 2150 € / 3 kk:n harjoittelu.
3. Lisätietoja:

Oulun yliopisto
1. Opiskelija etsii harjoittelupaikan ja sopii alustavasti harjoittelutuesta. Tämän jälkeen hän tekee harjoittelutukihakemuksen ja tuki varataan hänelle. Harjoittelutukia myönnetään niin pitkälle kun tukia on jäljellä.
2. 1600 € / vähintään 2 kk:n harjoittelu josta myönnetään 5 opintopistettä.
3. Lisätietoja: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinnot/harjoittelu-suomessa

  Tampereen yliopisto
1. Pääsääntöisesti harjoittelutukiseteli-järjestelmä.
2. Pääsääntöisesti enintään 1800 € / harjoittelu
3. Lisätietoja: https://www.tuni.fi/fi/palvelut-ja-yhteistyo/loyda-osaaja 
 
Turun Yliopisto
1. Harjoittelutukiseteli-järjestelmä (opiskelijat saavat tiedon tukipäätöksistä aina marraskuun loppuun mennessä)
2. 1300 € / koko 3 kk:n harjoittelu, valtiotyönantajille 1800 €/ 3 kk:n harjoittelu.
3. Lisätietoja: https://sites.utu.fi/rekry/palkkaa-harjoittelija/

Vaasan yliopisto
1. Harjoitteluvoucher-järjestelmä
2. 1800 € / 3 kk:n harjoittelu.
3. Lisätietoja: http://www.uva.fi/fi/for/student/studies/practice/internship/subsidised/

Åbo Akademi
1. Harjoittelutukiseteli-järjestelmä.
2. 1300 € / koko 3 kk:n harjoittelu tai 900 € / 2 kk:n harjoittelu. Valtiotyönantajille 1800 € / 3 kk:n harjoittelu tai 1200 € / 2kk:n harjoittelu. Harjoittelun kesto vähintään 2 kk.
3. Lisätietoja: https://www.abo.fi/samverkan/service-for-arbetsgivare/