Kolme korkeakouluharjoittelijaa strategisen tutkimuksen vastuualueelle (Suomen Akatemia)

https://www.aarresaari.net/ilmoitus-7-51742

[Tulosta]

Ajankohta ja kesto: Kolme harjoitteluperiodia: 15.1.-14.4.2019 / 1.4.-30.6.2019 / 1.9.-30.11.2019

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 1400-1500 euroa / kk

Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Viimeinen hakupäivä: 26.11.2018

Koulutusalavalinta: Ei koulutussidonnainen

TYÖNANTAJAN TIEDOT

Suomen Akatemia

Hakaniemenranta 6 (PL 131), 00531 Helsinki

www.aka.fi/stn
Jyrki Hakapää
p. 029 5335 020
email: jyrki.hakapaa@aka.fi

Facebook  LinkedIn  Twitter