Nöj dej inte med att söka - Finn!

Universitetens förmedling av arbets- och praktikplatser förnyas! I slutet av november finns det två system.

Tjänsten JobTeaser tas i bruk av Helsingfors, Tammerfors, Åbos, Jyväskyläs och Östra Finlands universitet, Hanken, Åbo Akademi samt Aalto- och LUT-universiteten. Via Valojobs-tjänsten når man studerande vid  Vasa, Uleåborg och Lapplands universitet.

Förmedlingen av arbets- och praktikplatser till universiteten inom Aarresaari nätverket är även i fortsättningen kostnadsfritt för arbetsgivare.

 

Lämna en annons till universiteten

Notiser

Notis 30.9.2020

Är du utexaminerad magister 2015 eller doktor 2017? - Delta i karriäruppföljningen! Varje svar är viktigt!

Inbjudan skickas personligen till magistrar utexaminerade 2015 (samt till avslutande kandidatutbildningar, småbarnsfostran och farmaci) samt till doktorer utexaminerade 2017


Notis 3.5.2019

Nytt! Arbetsgivare kan registrera sig i Aarresaari.net och skapa ett eget konto för den egna organisationen.


Notis 2.10.2018

Är du utexaminerad magister 2013 eller doktor 2015? - Delta i karriäruppföljningen! Varje svar räknas!


Notis 8.6.2018

Resultat från magistrarnas och doktorernas karriäruppföljning publicerade.