Universitetens delfinansiering av praktik

Universiteten vill stöda studerandes möjligheter till för studierna relevanta och nyttiga praktikerfarenheter på olika sätt, bl.a. genom delfinansiering som beviljas till studerande.

I dessa sk. delfinansierade praktikplatser anställs studeranden av praktikarbetsgivaren, som efter praktikperioden fakturerar universitetet på den på förhand avtalade delfinansieringssumman. Hanken Svenska handelshögskolan betalar undantagsvis delfinansieringen direkt till studeranden.

För delfinansierad praktik i Finland krävs att arbetsgivaren betalar lön till praktikanten, minst den summa som uppfyller FPA:s arbetsvillkor (1189 € år 2018). Universitetens delfinansieringssumma varierar, men är ca 1300-1800 euro för en 3 månader lång praktik.

När studerande beviljas delfinansiering varierar också, men de flesta studerande får besluten om delfinansiering vid årsskiftet. Studerande kan i allra flesta fall göra sin praktik när som helst under året.  

Observera att universiteten inte har möjlighet att bevilja delfinansiering till alla studerande och det finns universitetsspecifika regler för användningen av delfinansieringen. Vänligen kolla reglerna alltid med studeranden eller studerandens universitet.

 **************************

Praktikdelfinansiering vid universiteten i Aarresaari-nätverket 2018

Nedan finns samlad grundläggande information om universitetens praktikdelfinansiering. Kolla ytterligare information alltid med studeranden eller universitetet.

Praxis för delfinansierad praktik:

1. Används praktiksedlar (sk. voucher) eller något annat system? (En praktiksedel innebär att studeranden blivit beviljad möjlighet till delfinansierad praktik för en lämplig praktikplats) Arbetsgivaren fakturerar delfinansieringssumman i efterhand, undantag: Hanken Svenska handelshögskolan som betalar stödet till studeranden)
2. Delfinansieringens storlek?
3. Ytterligare information

Aalto-universitet
1. Praktiksedlar.
2. 1800 € / 3 månaders praktik, 1200 € / 2 månaders praktik.
3. Information:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: http://biz.aalto.fi/fi/cooperation/for_employers/recruit_student/internship/
Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut:
http://www.aalto.fi/fi/cooperation/companies_and_communities/career_services/recruit_student/supported_internships/
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu:
http://www.aalto.fi/fi/cooperation/companies_and_communities/career_services/recruit_student/supported_internships/

 Hanken Svenska handelshögskolan
1. Praktiksedlar. Inhemska studerande kan få stöd endast för praktik utomlands, utländska examensstuderande kan få stöd för praktik i Finland.
2. Delfinansiering 2000 € för studerande på kandidatnivå och 1320 €-1500 € för studerande på magisternivå.
3. Information: www.hanken.fi/internship

Helsingfors universitet
1. Praktiksedlar.
2. Delfinansiering 1800 € / studerande för praktik minst 2-3 månader (ämnesvisa skillnader).
3. Information: https://www.helsinki.fi/fi/harjoitteluyhteistyo

Itä-Suomen Yliopisto
1. Fakulteterna ansvarar för delfinansieringens storlek och beviljande. Studeranden kan ansöka om stödet året runt och beviljas beroende på fakultetens situation..
2. Högst 1800 € / hela 3 månaders praktik. Antalet finansierade månader varierar från 0-3 beroende på fakultetens delfinansieringssituation och praxis.
3. Information: http://www.uef.fi/web/opinto-ja-opetuspalvelut/ura-ja-ohjauspalveluiden-henkilokunta
 
Jyväskylän yliopisto
1. Enheterna ansvarar för delfinansieringens storlek och beviljande. Alla enheter erbjuder inte delfinansierad praktik.
2. Delfinansieringens storlek bestäms vid enheterna.
3. Information: https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut/palvelut-tyonantajille/rekrytoi/tyoharjoittelu

Lapin yliopisto
1. I regel används praktiksedlar. Vid juridiska fakulteten bestämmer fakultetsrådet vilka arbetsgivare/praktikplatser som beviljas delfinansiering.
2. Pedagogik och samhällsvetenskaper 1800 € / 3 månaders praktik, juridik 1500 € / 3 månaders praktik, konstämnen 2150 € / 3 månaders praktik.
3. Information:

Oulun yliopisto
1. Studeranden söker en lämplig praktikplats och kommer preliminärt överens om praktikdelfinansiering. Efter detta ansöker studeranden om delfinansiering och stödet reserveras för hen. Praktikdelfinansiering beviljas så länge stöd finns kvar.
2. 1600 € / minst 2 månaders praktik som ger 5 studiepoäng.
3. Information: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinnot/harjoittelu-suomessa
 
Tampereen yliopisto
1. I regel praktiksedlar.
2. I regel högst 1800 € / praktikperiod
3. Information: http://www.uta.fi/rekrytointi/tyonantajalle/harjoittelupaikka.html
 
Turun Yliopisto
1. Praktiksedlar (studerande får beslut om praktiksedlar alltid inom november)
2. 1300 € / hela 3 månaders praktik, statliga arbetsgivare 1800 €/ 3 månaders praktik.
3. Information: http://www.utu.fi/rekry

Vaasan yliopisto
1. Praktikvoucher-system.
2. 1800 € / 3 månaders praktik.
3. Information: http://www.uva.fi/fi/for/student/studies/practice/internship/subsidised/

Åbo Akademi
1. Praktiksedlar.
2. 1300 € / hela 3 månaders praktik eller 900 € / 2 månaders praktik. Statliga arbetsgivare 1800 € / 3 månaders praktik eller 1200 € / 2 månaders praktik. Praktikperioderna bör vara minst 2 månader.
3. Information: https://www.abo.fi/samverkan/service-for-arbetsgivare/