Anvisningar för annonsörer

På den här sidan hittar du nyttig information och anvisningar om hur du annonserar via Aarresaari.net (arbets- och praktikplatser samt lärdomsprovsämnen). Vi uppdaterar våra anvisningar utifrån den feedback vi får, så skicka e-post på info@aarresaari.net om du tycker att något saknas.

Allmänna publiceringsvillkor

Dataskydds- och registerbeskrivning

Anvisningar för utarbetande av annonser

FAQ

Utbildningsområden i Universiteten


Allmänna publiceringsvillkor

De allmänna publiceringsvillkoren gäller särskilt platsannonser och i tillämpliga delar även annonser om praktikplatser och lärdomsprovsämnen.

 • Aarresaari.net är avsedd för praktik- och arbetsplatsannonser som lämpar sig för universitetsstuderande eller arbetssökande som har avlagt universitetsexamen. Därtill förmedlas uppdrag för pro gradu-avhandling eller diplomarbete. Arbetsuppgifterna ska stödja den studerande i studierna eller förutsätta akademiska studier eller akademisk examen.
 • Av personaluthyrnings- och arbetsförmedlingsföretags rekryteringsannonser ska framgå namnet på kunden eller uppdragsgivaren samt detaljerad information om arbetsuppgiften. En del av universiteten publicerar inte anonyma annonser.
 • Universiteten önskar att praktikplatserna är avlönade. Universiteten kan enligt egen bedömning låta bli att publicera praktikerbjudanden där lönen understiger anställdas arbetsvillkor eller i de fall då det inte är möjlighet att ansöka om praktikfinansiering.
 • Vi publicerar inte annonser som hänför sig till nätverksmarknadsföring.
 • Universiteten har rätt att enligt eget övervägande och egna publiceringsvillkor låta bli att publicera en arbetsgivares annons eller avlägsna en redan publicerad annons.
 • Aarresaari-nätverket och universiteten som hör till nätverket ansvarar inte för innehållet i annonserna.
 • Annonserna vidarebefordras direkt till universiteten. Vi strävar efter att publicera annonserna för universitetens studerande inom tre (3) vardagar.
 • Om du upptäcker ett fel i en annons som du redan lämnat in eller du i övrigt vill redigera annonsen, gör det via den länk som du fått per e-post. Länken är giltig i tre månader från sista ansökningsdatum.

Dataskydds- och registerbeskrivning

De personuppgifter och arbetsgivaruppgifter som lagras i Aarresaari.nets databas behandlas konfidentiellt. Läs mer i Aarresaari.nets Dataskydds- och registerbeskrivning.

Anvisningar för utarbetande av annonser

Fick du många ansökningar, men inte sådana som du ville ha? Eller fick du för få ansökningar? Blev din annons inte godkänd? Med hjälp av dessa anvisningar kan du göra din annons mer synlig för rätt målgrupp.

Allmänt

 • Annonsen kan lämnas in utan att registrera sig eller genom att registrera sig via organisationens konto.
 • Annonsen raderas automatiskt i förmedlingen efter sista ansökningsdatum.
 • Annonsen ska lämnas in i textform. Annonsen kan tyvärr inte innehålla bilagor. I annonsen finns det en särskild plats där du kan ladda upp din organisations logotyp eller en bild till annonsen.
 • Kopiera inte text direkt från ett ordbehandlingsprogram eller ett PDF-dokument. Systemet korrigerar inte bindestreck, felaktig radindelning eller dylika fel som uppstår vid kopieringen.
 • Fält märkta med en röd asterisk (*) är obligatoriska.
 • Du kan rikta annonsen till ett eller flera universitet. Välj alltid minst ett universitet.
 • Systemet erbjuder dig möjlighet att redigera annonsen. En länk till redigeringsfunktionen skickas till annonsörens e-postadress. Länken är giltig i 3 månader från sista ansökningsdatum. För redigeringen krävs ett lösenord som annonsören skapar själv. Annonsören ska spara lösenordet själv, systemet skickar inte lösenordet till annonsören. Det går att nollställa lösenordet via redigeringslänken, om du har glömt lösenordet.
 • Via redigera-länken kan du följa med vilka universitet som publicerat er annons och hur många gånger den blivit sedd (antal klick). Ni kan också kopiera annonsen och använda den som botten för en ny annons.
 • Om du upptäcker tekniska problem, ber vi dig kontakta info@aarresaari.net.

Registrering

Vid behov kan du skapa ett eget konto för er organisation, varefter det är enkelt att administrera annonser via kontot. Det är möjligt att ansluta flera personer från organisationen till kontot. Anvisningar om registrering.

Annonsfält

Nedan finns detaljerade anvisningar för varje fält på annonsblanketten. Vi uppdaterar anvisningarna utifrån feedback och frågor som vi får. Du kan ge feedback på info@aarresaari.net.

Titel

 • En kort rubrik, gärna till exempel jobbtiteln – om titeln är Praktikant eller något annat allmänt är det bra att precisera den till exempel med uppgiftsområdet "Praktikant (kommunikation)" eller placeringsorten "Controller (Vasa)"
 • Rubriken visas i förteckningen över lediga tjänster i bläddringsvyn.
 • Inte arbetsgivarens namn
 • Inte med STORA bokstäver

Arbetsbeskrivning och kravformulering

 • Den egentliga annonstexten. Beskriv den lediga tjänsten och arbetstypen.
 • Precisera vilka kunskaper och färdigheter som behövs i tjänsten.
 • Om din annons gäller ett lärdomsprovsämne kan du beskriva ämnet och vilka färdigheter du önskar att den studerande har.
 • Får inte innehålla lagstridiga villkor.
 • Ju mer exakt villkoren för tjänsten och anställningen beskrivs, desto större är sannolikheten att få rätt slags sökande till tjänsten

Tid och längd

 • Ange när anställningen börjar, eller start- och slutdatumet om det gäller en visstidsanställning.

Arbetets art

 • Välj en arbetstyp som beskriver arbetet. Studerandena kan söka annonser utifrån de aktuella valen.
 • Om du annonserar ut ett lärdomsprovsämne kan du välja punkten annan, om lärdomsprovet ska göras på något annat sätt än i form av en anställning.
 • Du kan välja en eller flera men du måste välja minst en.

Lön

 • Du kan ange lönen för jobbet eller till exempel det lönesystem eller kollektivavtal enligt vilket lönen fastställs.

Ytterligare information gällande lönen eller annan ersättning

 • Fält på ansökningsblankett för praktikplats: Ange praktikantens lön och tilläggsuppgifter om övrig finansiering här.
 • Av annonsen ska framgå lönenivån för praktiken (det exakta beloppet i euro måste inte anges). Vi förmedlar inte oavlönade praktikplatser till studerandena.

Arbetets/Praktikplatsens läge

 • Förvalet för alla annonser är Öppen/Annan.
 • Välj placeringsort på ett ungefär. Du kan precisera placeringsorten i beskrivningsfältet och arbetsgivaren i adressfältet.

 Publiceringsdag

 • Det datum då universiteten publicerar och förmedlar platsannonsen till studerandena.
 • Kan tidsinställas så att det infaller i framtiden, men inte bakåt i tiden

Sista ansökningsdag

 • Det datum då annonsen raderas i universitetens förmedling
 • Kan infalla högst fyra (4) månader (arbetsplatsannons) och sex (6) månader (praktikplatsannons).
 • Om du väljer Öppen anger systemet automatiskt att ansökningstiden går ut 30 dagar efter att annonsen lämnades in. Detta fungerar särskilt om tjänsten tillsätts genast när en lämplig sökande har hittats.
 • Arbetsgivaren kan redigera sin annons i 3 månader från sista ansökningsdatum. Redigeringen görs via en annonsspecifik redigeringslänk.

Tilläggsinformation till annonsen

 • I tilläggsuppgifterna i annonsen kan du till exempel ange mer information om arbetsgivaren eller ansökningsanvisningar.
 • Länkar till exempel till en rekryteringswebbplats ska du infoga i punkten webbadress för att länken säkert ska fungera.

Språkkunskap

 • Du kan välja alternativet “Kunskaper i finska eller svenska är inte nödvändiga för uppgiften´, om en person utan kunskaper i vare sig finska eller svenska kan beaktas för positionen. Användare kan välja detta sökalternativ som ett urvalskriterium när de bläddrar i annonserna.

Välj universitet

 • Välj alltid minst ett universitet
 • Utförligare information om universiteten och de ämnesområden man kan studera vid dem finns i tabellen nedtill på denna sida och på universitetens egna webbplatser, se kontaktuppgifter.

 Val av utbildningsområde(n)

 • Välj de utbildningsområden vars studerande eller nyutexaminerade du vill rikta annonsen till. Välj minst en.
 • Du kan även välja ´inte utbildningsspecifik´ om arbetsuppgifterna lämpar sig väl för alla utbildningsområden, som t.ex. sommarjobb.
 • Du kan precisera önskat utbildningsområde, till exempel huvudämnet, i fältet Arbetsbeskrivning och kompetenskrav.
 • Mer information om de olika universitetens utbildningsområden hittar du i tabellen nedtill.

Arbetsgivare

 • Arbetsgivarens namn till exempel i formen Företag Oy (eller/och Ab)
 • Om annonsen gäller personaluthyrning ska du ange både personaluthyrningsföretaget och den organisation där arbetet utförs, till exempel Personalförmedlare/Företag X.

Kontaktperson

 • Namn på den person som lämnar mer information till de sökande. Du kan lämna fältet tomt.

Adress, Telefonnummer och E-post

 • Arbetsplatsens eller arbetsgivarens adress
 • Det telefonnummer där man kan få mer information om annonsen.
 • Den e-postadress där man kan få mer information om annonsen eller till vilken ansökningar ska skickas.

Webbadress, Facebook, LinkedIn och Twitter

 • Webbadresser som hänför sig till arbetsgivaren eller rekryteringen ska anges i formen http://....
 • Det kan vara en adress till arbetsgivarens webbplats, sociala medier i allmänhet eller till exempel en direkt länk till rekryteringssystemet

Annonserarens namn

 • Namn på den som lämnar in annonsen. Visas inte för de studerande.
 • Administratorn vid universitetet har tillgång till namnet för att vid behov kunna be om ytterligare information.

Annonserarens e-post

 • Ange den e-postadress till vilken du vill ta emot den annonsspecifika redigeringslänk som du ska använda om du vill ändra eller radera den aktuella annonsen.
 • Om du anger en felaktig e-postadress kan systemet inte skicka någon redigeringslänk till dig. Det går inte heller att lägga till annonsörens e-postadress i systemet i efterhand.

E-post information

 • Genom att markera kryssrutan ger du nätverket Aarresaari och de därtill hörande universiteten tillstånd att skicka meddelanden till dig till den e-postadress du angett ovan.

Lösenord för att redigera annonsen

 • Ange ett eget lösenord för redigering av annonsen. Lösenordet är annonsspecifikt.
 • Lösenordet ska vara minst 8 tecken långt och innehålla bokstäver och siffror. Specialtecken är också tillåtna.
 • Memorera löseordet eller skriv upp det – systemet kan inte skicka det till dig.
 • Om du glömmer lösenordet kan du nollställa det via den redigeringslänk du fått per e-post.

FAQ

Hur lång bör ansökningstiden vara?
Ett par dagar kan räcka vid brådskande rekryteringar, men oftast inte. Vanligen är längden mellan två veckor och en månad i platsannonser. När det gäller praktikplatser och lärdomsprovsämnen är ansökningstiderna längre. I vårt system är maximilängden på ansökningstiden automatiskt 4 månader (arbetsplatsannons) och 6 månader (praktikplatsannons). Vid behov kan du lämna in annonsen på nytt eller förlänga ansökningstiden med hjälp av den annonsspecifika redigeringslänken och ditt lösenord.

Det är till fördel för både arbetsgivaren och de studerande att de öppna annonserna söks aktivt. En väldig lång ansökningstid kan väcka misstankar hos de studerande.

Jag känner inte till universitetens struktur och/eller ämnesområden, hur inriktar jag min annons rätt?
Nedtill på denna sida finns en tabell över universitetens utbildningsområden. Du hittar mycket nyttig information om ämnesområdena på universitetens egna webbplatser. Adresserna till dem finns under Kontaktuppgifter på denna sida. På korkeakouluosaajat.fi/sv hittar du också nyttig information om utbildningsområdena och universiteten.

Varför publicerar ni inte anonyma annonser?
Vi vill säkerställa att de studerande får tillräckligt med information när de söker arbete.

Godkänner ni annonser från personaluthyrnings- och arbetsförmedlingsföretag?
Ja. Av annonser som gäller personaluthyrning ska tydligt framgå att det är fråga om personaluthyrning samt uppdragsgivarens namn.

Jag fick ingen kvittering per e-post efter att jag skickat annonsen. Hur kan jag vara säker på att annonsen har gått fram?
Om systemet kvitterade utskicket på webbplatsen med meddelandet "TACK; DIN ANNONS HAR SPARATS!" har annonsens sparats i systemet och förmedlats till universiteten utifrån dina val. Vid behov kan du per e-post eller telefon kontakta de universitet som du förmedlade annonsen till. Se kontaktuppgifter.

Troligen har e-postadressen haft fel form eller innehållit stavfel, om meddelandet inte har kommit fram.

Hur kan jag redigera eller radera en annons då jag inte har fått något e-postmeddelande med en redigeringslänk?
Om du inte har fått något kvitteringsmeddelande via systemet med en länk till redigering/radering av annonsen kan du be de universitet du förmedlade annonsen till att radera annonsen. Raderingsmeddelanden ska skickas till enheterna per post. Se kontaktuppgifter.

Utbildningsområden i Universiteten

Utbildningsområden Universiteten
Pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning


Helsingfors universitet
Jyväskylä universitet
Tammerfors universitet
Uleåborgs universitet
University of Lapland
Åbo Akademi
Åbo universitet
Östra Finlands universitet
Samhällsvetenskaper Helsingfors universitet
Jyväskylä universitet
Lapplands universitet
Tammerfors universitet
Vasa universitet
Åbo Akademi
Åbo universitet
Östra Finlands universitet
Social- och beteendevetenskaper Helsingfors universitet
Jyväskylä universitet
Lapplands universitet
Tammerfors universitet
Åbo Akademi
Åbo universitet
Östra Finlands universitet
Media-, kommunikations- och informationsbranscher Aalto-universitetet
Helsingfors universitet
Jyväskylä universitet
Lapplands universitet
Tammerfors universitet
Vasa universitet
Åbo Akademi
Åbo universitet
Ekonomiska vetenskaper


Aalto-universitetet
Hanken Svenska handelshögskolan
Helsingfors universitet
Jyväskylä universitet
Lapplands universitet
Tammerfors universitet
Uleåborgs universitet
Vasa universitet
Villmanstrands tekniska universitet
Åbo Akademi
Åbo universitet
Östra Finlands universitet
Juridik Helsingfors universitet
Östra Finlands universitet
Lapplands universitet
Åbo universitet
Åbo Akademi
Språk och översättning


Helsingfors universitet
Jyväskylä universitet
Tammerfors universitet
Uleåborgs universitet
Vasa universitet
Åbo Akademi
Åbo universitet
Östra Finlands universitet
Övriga humanistiska vetenskaper


Helsingfors universitet
Jyväskylä universitet
Tammerfors universitet
Uleåborgs universitet
Åbo Akademi
Åbo universitet
Östra Finlands universitet
Konst


Aalto-universitetet
Jyväskylä universitet
Konstuniversitetet
Lapplands universitet
Tammerfors universitet
Matematik och statistik


Helsingfors universitet
Jyväskylä universitet
Tammerfors universitet
Uleåborgs universitet
Vasa universitet
Villmanstrands tekniska universitet
Åbo Akademi
Åbo universitet
Östra Finlands universitet
Övriga naturvetenskaper


University of Eastern Finland
University of Helsinki
University of Jyväskylä
University of Oulu
University of Turku
Åbo Akademi University
Miljö- och biovetenskaper


Helsingfors universitet
Jyväskylä universitet
Tammerfors universitet
Uleåborgs universitet
Villmanstrands tekniska universitet
Åbo Akademi
Åbo universitet
Östra Finlands universitet
Agrikultur- och forstvetenskaper


Helsingfors universitet
Åbo universitet
Östra Finlands universitet
Informations- och kommunikationsteknik (ICT)


Aalto-universitetet
Helsingfors universitet
Jyväskylä universitet
Tammerfors universitet
Uleåborgs universitet
Vasa universitet
Villmanstrands tekniska universitet
Åbo Akademi
Åbo universitet
Östra Finlands universitet
Byggnadsteknik och arkitektur Aalto-yliopisto
Oulun yliopisto
Övriga tekniska vetenskaper


Aalto-universitetet
Jyväskylä universitet
Uleåborgs universitet
Vasa universitet
Villmanstrands tekniska universitet
Åbo Akademi
Åbo universitet
Hälso- och idrottsvetenskaper


Jyväskylä universitet
Tammerfors universitet
Uleåborgs universitet
Åbo Akademi
Åbo universitet
Östra Finlands universitet
Farmaci Helsingfors universitet
Åbo Akademi
Östra Finlands universitet
Medicin och odontologi Helsingfors universitet
Tammerfors universitet
Uleåborgs universitet
Åbo universitet
Östra Finlands universitet
Veterinärmedicin Helsingfors universitet