Känn dig själv och dina styrkor

I karriärplaneringen är det viktigt att kunna identifiera den egna kompetensen och styrkorna. Din kompetens består av din kunskap, dina färdigheter och dina personliga egenskaper. För att lyckas med jobbsökningen måste du kunna marknadsföra din kompetens för arbetsgivaren.

För att du ska kunna berätta om din kompetens måste du veta vad allt du kan. Om du dessutom kan motivera och ge exempel på faktorer som har format och bidragit till din kompetens (t.ex. utbildning + arbetserfarenhet) kan arbetsgivaren bättre bedöma vad du kan tillföra företaget och varför han eller hon ska anställa just dig bland alla sökande.

Faktorer som bidrar till kompetensen är bl.a.

• utbildning
• arbetserfarenhet
• språkkunskaper
• fritidsintressen
• föreningsverksamhet
• förtroendeuppdrag
• annan specialkompetens
• erfarenhet av arbete eller studier utomlands


Vad är viktigt för just dig?

I karriärplaneringen är det viktigt att fundera på sina egna värderingar, intressen och drömmar. Med hjälp av dem hittar du ett meningsfullt karriärmål och kan också underbygga din motivation när du söker jobb.

• Vilka saker är du mest intresserad och motiverad av?
• Vilka värderingar kommer till uttryck i dina val och det du gör?
• Finns det karriäralternativ som faller bort på grund av dina värderingar?

När du kan jobba enligt dina egna värderingar trivs du bättre i arbetsmiljön och har bättre möjligheter att förverkliga dig själv. Därför ska du veta vilka dina värderingar är och även ta reda på värderingarna i företag och organisationer som du är intresserad av.


Personligheten har betydelse

Din personlighet har betydelse i karriärplaneringen, jobbsökningen och arbetet. När du söker jobb kommer du att få frågor som gäller din personlighet, till exempel kan du ombes att beskriva dig själv, dina styrkor och vilka dina viktigaste egenskaper är.

Du kan fundera på din personlighet till exempel med hjälp av följande frågor:

• Vilka är dina viktigaste karaktärsdrag?
• Vilka egenskaper gör att du skiljer dig från andra?
• Hur kommer dessa drag till uttryck i olika situationer? Ge exempel.
• Vilka är dina viktigaste roller/handlingssätt?
• Hur skulle dina studie-/arbetskamrater, arbetsgivare eller vänner beskriva dig?
• På vilket sätt upplever du att du har förändrats i takt med att du har blivit äldre eller när du har befunnit dig i olika situationer?
• Vilka av dina sidor vill du utveckla? På vilket sätt kan du utveckla de här sidorna?
• På vilket sätt påverkar din personlighet karriärplaneringen, jobbsökningen och arbetet?
• I vilken typ av uppgifter/bransch passar du enligt egen åsikt bäst? Varför?