Känn arbetsmarknaden

Det räcker inte med självkännedom, du måste också ha kännedom om arbetsmarknaden: vilken typ av tjänster det finns och vad de skulle kunna innebära för dig. Fundera på med vilken typ av uppgifter och människor du vill jobba. Ta reda på vilka möjligheter och alternativ du har.

Kom även ihåg att beakta regionala faktorer: vilken sysselsättningssituationen i din bransch är på din ort eller om du är villig att flytta för att få jobb.

Googla, prata med vänner, bekanta och släktingar, besök rekryteringsevenemang, delta i arbetslivsevenemang vid ditt universitet och läs platsannonser. Följ näringslivet via dagstidningar och tidskrifter inom din bransch och fäst uppmärksamhet vid nyheter om utnämningar.

Dra också nytta av information om var nyutexaminerade i din bransch hittar jobb och gör karriärer. När du undersöker arbetsmarknaden noggrant kan helt nya perspektiv och möjligheter öppna sig för dig.


Informationsintervju
En informationsintervju är ett sätt att få information om en viss tjänst och kraven för den. Informationsintervjuer gör du för att skaffa dig aktuell information om karriäralternativ som du överväger. 

Kontakta en person som jobbar med uppgifter du är intresserad av och be personen svara på några frågor. Du kan söka lämpliga personer till exempel på Internet eller genom att använda dina nuvarande nätverk. Du kan också gärna utnyttja sociala medier bland annat genom att följa personer och företag du är intresserad av.

Som stöd för intervjun kan du använda följande hjälpfrågor:

• Vilken typ av kunskap, färdigheter och specialkompetens krävs i det aktuella arbetet?
• Finns det formella behörighetskrav?
• Vilken typ av uppgifter ingår i arbetet?
• Vad är mest belönande? Vad är mest utmanande?
• Via vilka vägar skulle jag kunna få en tjänst som denna?
• Vilka behov av utveckling och studier har jag nu eller i framtiden när jag söker denna tjänst/söker mig till denna bransch?
• Hur ser framtiden och sysselsättningsmöjligheterna ut i branschen/organisationen?