Gör planerna till verklighet

När du har funderat kring dig som person och på din situation ur många synvinklar behöver du rent konkret fastställa hur du ska genomföra din plan och nå dina mål. Vilket är ditt första steg?

Utarbeta en konkret genomförandeplan som du kan följa i minst ett år framåt.

• Vad ska du göra under det kommande året?
• Vilka är dina mål? Och vilka är dina delmål?
• Ska du belöna dig själv när du har uppnått de delmål eller etapper som du själv har satt upp?
• Vilka resurser och vilkas hjälp behöver du för att kunna genomföra din plan?
• Vad allt hjälper dig att nå dina mål?
• Vilka eventuella hinder finns det? Hur ska du göra med dem?
• Enligt vilken tidsplan ska du uppnå dina mål?
• Var, hur och när börjar du?
• Hur följer du upp att din plan blir verklighet?

Det är bra att emellanåt stanna upp och kontrollera hur du framskrider mot ditt mål och bedöma situationen. Finns det skäl att ändra målet? Hur har din plan förverkligats? Du kan fundera på dina utgångspunkter och alternativ på nytt.