Alternativ: att bli företagare

Att fler personer med hög utbildning väljer att bli företagare. Förändringarna i arbetslivet, viljan att själv bestämma innehållet i arbetet och möjligheten att skapa någonting nytt uppmuntrar många unga att bli företagare.

Det är viktigt att komma ihåg att ett beslut att bli företagare inte betyder att du måste vara det för resten av ditt liv. Du kan också se företagsverksamheten som ett skede eller en del i karriären.

Man kan grunda ett företag för att kommersialisera en helt ny affärsidé, produkt, tjänst eller uppfinning. Det är det svåraste sättet att starta ett företag och dessutom det mest riskfyllda. Det vanligaste sättet att inleda företagsverksamhet är genom att använda en befintlig affärsidé, men att förverkliga den på ett nytt, mer konkurrenskraftigt sätt eller inom ett nytt marknadsområde.


Företagsverksamhet som bisyssla
Om du inte är säker på att den planerade affärsverksamheten kommer att vara lönsam, åtminstone inte i början, kan det vara bra att inleda företagsverksamhet som bisyssla, till exempel vid sidan av studier. Du kan först pröva att driva verksamheten som bisyssla för att se om det finns tillräckligt med kunder och bedöma om affärsverksamheten kommer att utvecklas och det finns möjligheter att driva verksamheten som huvudsyssla. Den ekonomiska risken är mindre när de egna inkomsterna inte är helt beroende av att företaget är framgångsrikt. 

Observera dock att arbets- och näringsbyrån inte beviljar startpeng till företagare i bisyssla! Likaså är det alltid arbets- och näringsbyrån som avgör om en person är företagare i bi- eller huvudsyssla i situationer som gäller arbetslöshet.


Företagarens utkomst

Startpeng
Startpeng är ett stöd som beviljas till arbetslösa som inleder företagsverksamhet. Startpengen tryggar företagarens utkomst vid etableringen av företagsverksamheten.

• Stödet kan enligt sysselsättningsförordningen beviljas för högst 18 månader
• Stödet är behovsprövat
• Du ansöker om startpeng på den arbetskraftsbyrå där du är arbetssökande
• I ansökan ska ingå bl.a. företagets verksamhets- och finansieringsplaner

Utkomstskydd för arbetslösa
Vem som helst som uppfyller kriterierna för företagare kan ansluta sig till Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland. För att få arbetslöshetsförmånen måste man uppfylla ett arbetsvillkor. Företagarens arbetsvillkor uppfylls när en person har varit verksam som företagare i minst 18 månader under de senaste 4 år som föregått arbetslösheten och personen samtidigt har varit försäkrad i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland. Dessutom måste arbetsinkomsten vara minst 8 520 € per år (2014).

Länkar för den som tänker grunda ett företag
Information, utbildning och stöd finns att få via många olika källor.

http://www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetsgivare/foretagare/blivande_foretagare/index.html

http://www.startaeget.fi/

Bli företagare i Finland