KARRIÄRPLANERING

Karriärplanering är ett medvetet och målinriktat arbete där utgångspunkten är du själv och det du önskar dig av framtiden. Karriärplanering ska inte uppfattas som ett snävt område som handlar enbart om studieplanering, utan som en process och en attityd som sträcker sig över hela arbetslivet. För att få rutin för framtida expertuppgifter och planera den egna karriären krävs det att du stannar upp, koncentrerar dig och funderar på följande:

• Vart är jag på väg?
• Vad är jag intresserad av?
• Vad kan jag?
• Vad är viktigt för mig?
• Vilken typ av arbetsuppgifter vill jag ha efter examen?
• Vilka möjligheter har jag?
• Hur förverkligar jag min plan?

Målet är ett meningsfullt arbete

 

Genom att identifiera dina personliga drag och det du har fallenhet för har du lättare att fokusera på att söka jobb i branscher och uppgifter där dina bästa sidor kommer fram. När du hittar ett meningsfullt arbete är du mer motiverad och trivs bättre i arbetet.

 

Du ska inte vara rädd för att kontakta karriärrådgivarna vid ditt universitet om du känner att du inte riktigt kommer framåt i dina funderingar. Genom att diskutera med en expert får du hjälp med att klä dina egna funderingar i ord, vilket ofta gör det mycket lättare att se möjligheterna ur ett bredare perspektiv.