Utnyttja sociala medier

Genom att utnyttja sociala medier när du söker jobb och bygger upp ett yrkesnätverk kan helt nya möjligheter öppna sig för dig. Att vara aktiv i sociala medier tjänar två syften. Vi skaffar oss ofta en uppfattning genom CV-profilen på LinkedIn och när vi söker jobb, men sociala medier är också ett utmärkt sätt att skaffa information om den egna branschen. Sök alltså intressanta diskussionsgrupper där experter i din bransch samlas. Följ diskussionen och var inte rädd för att ställa frågor om du undrar över något.

LinkedIn är en mycket demokratiskt diskussionsplattform där både noviser och erfarna samlas. Följ de människor och organisationer som kan ge dig värdefull information. Se vilka organisationer i din bransch som är med i tjänsten, vilken typ av medarbetare de rekryterar och hur medarbetarna rör dig mellan olika organisationer.

Skaffa information och nätverka

• Följ företagen och förändringarna i dem: personalförändringar, nya projekt och dylikt.
• Ta reda på vem som jobbar i företaget; finns där någon du känner?
• I profilinformationen kan du se vilka karriärer personer i din bransch har gjort.
• Via grupper och diskussioner kan du nätverka med andra experter i din bransch och framhålla ditt eget kunnande.


Var synlig i sociala medier

• Din aktivitet i sociala medier kan berätta mer om din kompetens, person och förmåga att nätverka än en rad adjektiv i ett CV. Googla på dig själv och fundera på vilken yrkesmässig bild du vill ge av dig själv!
• Berätta öppet att du söker jobb och vilken typ av jobb du söker.
• Kom ihåg att använda tydliga och återkommande nyckelord som beskriver din kärnkompetens.
• Genom att vara aktiv i sociala medier kan du visa att du är motiverad och redogöra för din kompetens, särskilt om du ännu inte har så mycket egentlig arbetserfarenhet.
• Infoga adressen till din LinkedIn-profil i ditt CV, på din blogg eller ditt SlideShare-konto.

LinkedIn – ditt CV på Internet

LinkedIn är tillsvidare det mest använda sociala mediet när det gäller att söka jobb och bygga upp ett yrkesnätverk. Användningen av LinkedIn vid rekrytering varierar från bransch till bransch, och för närvarande används tjänsten flitigast inom handels-, kommunikations- och IT-branschen.

• Din LinkedIn-profil är ditt elektroniska CV dit du kan länka till exempel dina publikationer, din blogg och dina arbetsprover.
• Arbetsgivare söker lämpliga profiler i huvudsak på engelska.
• Ju större nätverk du har, desto lättare är din profil att hitta.
• Med knappen Apply with LinkedIn kan du söka vissa tjänster direkt, se alltså till att hålla din profil uppdaterad!