Hitta dolda jobb

När du söker jobb måste du vara aktiv. Utöver att svara på platsannonser är det bra att kartlägga vilka arbetsgivare som skulle kunna ha nytta av just din kompetens.

Enligt uppskattningar annonseras endast omkring en tredjedel av alla tjänster ut offentligt, eftersom tidningsannonser och hela rekryteringsprocessen är dyra och tidskrävande för arbetsgivarna. Ofta är det till fördel för arbetsgivaren att besätta en tjänst via andra kanaler.

Dessa s.k. dolda lediga jobb kan du hitta:

• genom att kontakta företag eller organisationer du är intresserad av direkt. Det bästa sättet är att kontakta din blivande chef på den enhet där du skulle vilja jobba.
• genom att öppet berätta för personer i ditt kontaktnät att du söker jobb.
• genom att utnyttja din relationer till tidigare sommarjobb eller praktikplatser.
• via företagens rekryteringssidor på Internet. Vissa företag går alltid igenom sin rekryteringsdatabas innan de annonserar ut en tjänst.
• genom att ta reda på mer om de organisationer du är intresserad av; om de till exempel håller på att starta nya projekt där du kan bidra med din kompetens.

Dolda jobb söker du genom att ta kontakt direkt med arbetsgivaren och med öppna ansökningar där du själv lägger fram en idé på vilken roll du skulle kunna ha i organisationen. Då är det särskilt viktigt att du kan marknadsföra din kompetens och uttryckligen ur arbetsgivarens perspektiv:

• vilken lucka eller vilket behov hos arbetsgivaren skulle du kunna fylla med din kompetens och bakgrund?
• vilket mervärde kan du ge organisationen?


Så här söker du dolda jobb:

1. Gör en lista över intressanta arbetsgivare och förbered dig för att kontakta dem.
2. Utarbeta en öppen ansökan där du berättar vad du erbjuder och varför. Nämn också att du tar kontakt, till exempel följande vecka.
3. Ring arbetsgivaren och hör dig för om han eller hon har tagit del av din ansökan och ni skulle kunna träffas.
4. Om arbetsgivaren inte har något behov av din kompetens just nu kan du fråga om han eller hon kan rekommendera någon annan person som du eventuellt skulle kunna kontakta i ärendet.
5. Du kan också fråga hur länge arbetsgivaren sparar öppna ansökningar och berätta att du är intresserad av jobb om situationen ändras inom den närmaste framtiden.
6. Gör en förteckning över de organisationer du har kontaktat och spara dina ansökningar. 

Du kan också kontakta arbetsgivare för att göra en informationsintervju. Då är det primära syftet med ditt samtal inte att höra dig för om lediga jobb, utan att samla information om företaget, branschen och framtidsutsikterna. Om du senare beslutar dig för att svara på det aktuella företagets platsannons eller skicka en öppen ansökan kan du utifrån den information du får vid intervjun bättre motivera varför just du är rätt person för jobbet.