Ansökan och CV

I ditt CV och din ansökan bakar du in din utbildnings-, arbets- och livserfarenhet i en sådan form att arbetsgivaren så tydligt och enkelt som möjligt kan skapa sig en bild av på vilket sätt din kompetens kan utnyttjas i praktiken i arbetsuppgifterna.

Kom ihåg att anpassa varje ansökan och CV efter just den tjänst du söker!

Innan du skriver din ansökan kan du ringa arbetsgivaren för att få mer information om tjänsten eller organisationen. Följ dock alltid arbetsgivarens önskemål gällande kontaktsätt och -tid.

Syftet med ett eventuellt telefonsamtal är att skaffa mer information om företaget som du kan utnyttja i din ansökan och att ge kontaktpersonen ett positivt första intryck av dig.

Minneslista för telefonförfrågningar:

• Presentera dig kort och tydligt och fråga om arbetsgivaren har tid att prata en stund.
• Berätta vilken tjänst du är intresserad av och var du fick information om den.
• Ställ korta och tydliga frågor om tjänsten. Fråga inte sådant som du redan vet, till exempel sådant som står i platsannonsen i tidningen eller på företagets webbplats.
• Förbered dig på att berätta om dig själv. Gör i förväg en lista över saker som du vill att arbetsgivaren ska få veta om dig och som du tror att hjälper dig att bli kallad till intervju.
• Fatta dig kort och koncentrera dig även på att lyssna.
• Anteckna personens namn, företaget och en kort sammanfattning av samtalet.

Kallelse till intervju tack vare välformulerad ansökan
Idén med ansökan är att bli kallad till intervju, och därför ska den övertyga arbetsgivaren om att just du har den kompetens han eller hon behöver. Det är ingen lätt uppgift att skriva en välformulerad och säljande ansökan.

Arbetsgivaren är inte i första hand intresserad av att du behöver ett jobb, utan han eller hon vill hitta den person som lämpar sig bäst för tjänsten. Kom ihåg att tänka ur arbetsgivarens perspektiv då du skriver din ansökan.

En bra ansökan:

• är ett svar på platsannonsen och följer stilen i annonsen.
• visar din motivation.
• visar din kompetens. När du fyller i webblanketter är det bra att komma ihåg att använda nyckelord som är relevanta för tjänsten. Den första gallringen görs ofta automatiskt med hjälp av sökord.
• är konkret. Undvik klichéer och långa förteckningar med adjektiv, ge hellre exempel.
• är personlig, strukturerad och välformulerad.
• är heltäckande, men kort och koncis; din ansökan ska rymmas på ett A4-ark.
• är framme i tid och hos rätt person. 

Arbetsansökan: http://www.teekkarintyokirja.fi/sv/arbetsansokan


Normalt ska meritförteckning eller CV bifogas ansökan. Skolbetyg, arbetsintyg och arbetsprover bifogas vanligen endast på begäran.

 

CV:t är en sammanfattning av din kompetens
Meritförteckningen eller CV:t är ett komplement till ansökan och ska ge en mer detaljerad bild av dig som person och din kompetens. En ung persons CV har längden av högst två A4-ark.

Ditt CV ska vara en komprimerad förteckning över din kompetens och arbetserfarenhet samt dina språkkunskaper, adb-kunskaper, förtroendeuppdrag, hobbyer och referenspersoner.

• CV:t ska alltid anpassas efter varje tjänst du söker. Poängtera det som är relevant.
• Skriv tydligt, kortfattat och korrekt, inga stavfel!
• Undvik att upprepa samma saker i ansökan och CV:t, använd åtminstone inte samma fraser. I ansökan ska du betona ett par viktiga saker ur CV:t.
• Rubriksättning, gruppering och en logisk presentationsordning gör CV:t lättare att läsa och är en viktig del av utformningen.
• Testa att ditt CV är lättläst och lättfattligt genom att låta en utomstående läsa det.

Exempel på CV

CV-modeller: http://www.teekkarintyokirja.fi/sv/tags/cv


Bifoga arbetsintyg och skolbetyg endast på begäran.

Behåll en kopia av din ansökan eller ditt brev och de bifogade bilagorna. Du kan behöva friska upp minnet om du blir kallad till intervju till exempel först flera veckor eller en månad senare!

 

Löneanspråk
I vissa platsannonser står det att löneanspråk ska bifogas ansökan. Det kan vara svårt att veta exakt hur hög lön man kan begära. Du ska dock fundera noggrant på ditt löneanspråk, ett realistiskt anspråk visar att du känner till branschen och den aktuella organisationens situation. Vid en eventuell intervju måste du också kunna motivera ditt löneanspråk, vilket är mycket lättare om du är insatt i saken.

Det finns bra informationskällor att ta hjälp av när du funderar på löneanspråket, till exempel utredningar som fackförbunden och organisationerna i din bransch gör, lönejämförelser i tidningar och löneuppföljningar bland nyutexaminerade som universiteten samlar in.