JOBBSÖKARGUIDE

Självkännedom är utgångspunkten vid jobbsökning. När du söker jobb är det viktigt att du känner till vilken slags kompetens du kan erbjuda arbetsgivaren. Alla har sina starka sidor. Genom att identifiera dem ökar din motivation och det blir lättare att söka rätt slags jobb. I avsnittet Karriärplanering hittar du tips och hjälpmedel för att identifiera dina styrkor.

Konkretisering av den egna kompetensen kallas också ´kompetensproduktifiering´. Det innebär i klartext att utarbeta dokument för arbetssökning, dvs. att skriva en meritförteckning eller ett CV och en ansökan som stöder den eller det.

När du har hittat en annons om en intressant tjänst ska du fundera på om tjänsten passar dig innan du skriver din ansökan. Fundera på följande frågor:

• Vad gör företaget/organisationen?
• Känner du till företagets bransch och är du intresserad av den?
• Vilken image och vilka värderingar har företaget och särskilt: motsvarar de dina förväntningar?
• Vilka av arbetsgivarens kriterier uppfyller du och hur lämpar sig din erfarenhet och utbildning för uppgiften?
• Skulle du trivas på den arbetsplatsen och erbjuds där utvecklings- och karriärmöjligheter?
• Svara slutligen på frågan om du är rätt person för jobbet.

Om du är intresserad av en tjänst lönar det sig alltid att söka även om du inte uppfyller alla krav. I många fall är ett krav ´lämplig högskoleexamen´, vilket gör att personer med olika utbildningsbakgrund kan söka tjänsten. Det viktigaste är att du visar hur din kompetens och motivation motsvarar kraven för tjänsten.

På övriga sidor i Jobbsökar-guiden hittar du bl.a. råd om att skriva ansökningshandlingar och tips på att söka dolda jobb. Bekanta dig dessutom med ditt eget universitets webbsidor om arbetssökning.