Ta hand om det praktiska innan du flyttar

När du planerar att flytta utomlands för att jobba finns det många praktiska saker du ska ta reda på innan du åker, det gäller såväl arbete, boende, social trygghet, beskattning, arbets- och uppehållstillstånd som din eventuella familjs vistelse i landet.

• Finländare kan fritt söka jobb och arbeta samt bedriva företagsverksamhet i alla EU- och EES-länder samt Schweiz.
• I övriga länder krävs alltid arbets- och uppehållstillstånd. När det gäller arbets- och uppehållstillstånd kan du vända dig till det aktuella landets officiella representation i Finland.
• Arbetstillstånd beviljas i regel för en viss tjänst, och du måste alltså känna till vilken din arbetsgivare är innan du ansöker om arbetstillstånd.
• På vissa vilkor kan du överföra ditt utkomststöd för arbetslösa för en arbetssökningsperiod på högst tre månader i ett annat EU- eller EES-land. 


Social trygghet utomlands

Huvudregeln är att om du arbetar utomlands i mindre än ett år behåller du din rätt till social trygghet i Finland. Om du däremot arbetar utomlands i över ett år förlorar du i de flesta fall din rätt till social trygghet i Finland.

När det gäller personer som flyttar till ett EU-/EES-land eller Schweiz för att arbeta avviker man dock från regeln om tillfällig vistelse, eftersom redan en kort arbetsperiod i något av dessa länder vanligen ger dig rätt till social trygghet i det land där du arbetar. I EU-/EES-länderna har finska medborgare samma rätt till hälsovårdstjänster som medborgarna i det aktuella landet.

http://www.kela.fi/web/sv/flyttning-utomlands

http://www.etk.fi/sve/service/arbetstagare/1082/arbetstagare


Beskattning

För att undvika dubbelbeskattning av lön för arbete utomlands har Finland ingått bilaterala skatteavtal med omkring 60 stater. Du får bäst information om beskattning av arbete utomlands genom att vända dig till skattebyrån eller skatteförvaltningens webbplats.

http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Fran_Finland_till_utlandet