Att söka jobb utomlands

Det är ofta till fördel att ha erfarenhet av arbete utomlands. Du förbättrar dina språkkunskaper, breddar ditt kontaktnätverk och blir mer självständig när du befinner dig i en annan kultur.

Om du funderar på att söka arbete utomlands lönar det dig att, precis som inför andra karriärval, att fundera på dina styrkor och svagheter. Vilka förväntningar har du på att arbeta utomlands och vad kan du göra för att uppnå dina förväntningarna!

Innan du börjar söka jobb utomlands ska du kartlägga dina språkkunskaper och din kompetens samt sysselsättningsläget i din bransch i landet i fråga.


Egen kompetens
När du börjar söka jobb är det viktigt att du kan strukturera dina egna färdigheter. När du söker jobb utomlands ligger betoningen på egenskaper och färdigheter som krävs särskilt i internationella jobb:

• förmåga att umgås med människor från olika kulturer
• kommunikationsförmåga
• tolerans för olikheter
• flexibilitet
• stresstålighet och förmåga att arbeta under press
• anpassningsförmåga

Fundera på vilka exempel och praktiska erfarenheter du kan använda för att visa att du har ovannämnda färdigheter. Jobbsökningen och kompetensbehovet påverkas också av huruvida du allmänt strävar efter en karriär utomlands eller om din expertis hänför sig till en viss kultur eller ett visst språk eller område.


Språkkunskaper

I internationella uppgifter krävs det goda och ofta också mångsidiga språkkunskaper. Du ska också komma ihåg att nivån på dina språkkunskaper och hur bra du är på att använda fackspråk och -terminologi på främmande språk inverkar på vilken typ av tjänster du kan söka och nivån på tjänsterna. Det är också bra att i förväg ta reda på om det krävs officiella språkintyg för att du ska kunna söka tjänsten. 

Tabell för bedömning av språkkunskapsnivån:
http://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources/european-language-levels-cefr  

Information om språktest och -intyg:
http://www.ets.org/toefl/ibt/about  (engelska)
http://www.finnbrit.fi/index.php  (engelska)
http://www.france.fi/category/helsinki-fi/opi-ranskaa/tutkinnot-ja-kokeet/?lang=fi  (franska)
http://www.goethe.de/ins/fi/hel/lrn/fiindex.htm  (tyska)


Dokument för arbetssökning

Arbetsansökningarna, kraven på innehållet och sättet att uttrycka sig i dem, kan skilja sig mycket från praxis i Finland. På Eurograduates webbplats hittar du information om hur arbetsansökningarna ska se ut i olika länder.
http://www.eurograduate.com/planning.asp 

I många länder är det lättare att söka jobb när man redan bor i landet och kan uppge en lokal adress i ansökan. Om så inte är fallet ska du gärna berätta i ansökan om dina planer på att flytta och när flytten kommer att ske.


Informationssökning
Reservera tillräckligt med tid för att söka information om utländska arbetsmarknader, arbetsgivare och lediga tjänster. Du kan ta hjälp av bland annat webbplatser och databaser som arbetskraftsförvaltningen i de olika länderna tillhandahåller samt olika företags webbplatser. Via jobbsökningslänkarna på Aarresaari hittar du information om databaser och jobbsökningstjänster i olika länder. 

Glöm inte heller att du enkelt hittar webbplatser för jobbsökning på Internet med hjälp av sökmotorer. Ju noggrannare du avgränsar sökningen, till exempel land och önskad bransch, desto lättare är det att hitta rätt webbplatser.

Dessutom kan du också gärna ta del av vilka webbplatser för internationell arbetssökning ditt universitet erbjuder. På dem hittar du mer information, länkar och anvisningar. Vi rekommenderar också att du utnyttjar utländska universitets rekryteringswebbplatser. På dem kan du hitta värdefull information om hur arbetssökningen fungerar i landet.

www.maailmalle.net - CIMO: Information om möjligheter att jobba utomlands 

http://www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetssokande/hitta_jobb/jobb_utomlands/index.html - TE-tjänster: Jobb, praktik eller studier utomlands

https://ec.europa.eu/eures/  - Europeiska jobbrörlighetsportal