Opiskelijapalvelut

Työnhakuopas

Valmistautuminen työnhakuun | Työnhaun asiakirjojen laatiminen | Työhönottohaastattelu | Työntekijäksi

Työhönottohaastattelu

Testaa itsesi haastattelusimulaatiolla

Kutsu haastatteluun on merkki siitä, että olet läpäissyt ensimmäisen karsintavaiheen ja työnhakuprosessi jatkuu. Haastattelulla tai useammalla haastattelukierroksella tavoitellaan kokonaiskuvaa hakijasta - kartoitetaan hakijan edellytykset huippusuorituksiin ja soveltuvuus työyhteisöön.

Jos haastattelukierroksia on useampia, ensin tavallisesti kutsutaan 3 - 10 hakijaa lyhyehköihin karsintahaastatteluihin. Jatkoon päässeet haastatellaan tarkemmin seuraavassa haastatteluvaiheessa, johon liittyy usein myös soveltuvuustestausta.

Haastattelijoita on paikalla yleensä useita, joskus myös haastateltavia. Ryhmähaastattelussa saatetaan antaa ongelmanratkaisutehtäviä, joissa arvioidaan haastateltavien yhteistyökykyä ja sosiaalisia taitoja. Aktiivisuus ryhmätilanteessa kannattaa, mutta myös tilan antaminen muiden mielipiteille ja osallistumiselle, sillä tuskin kukaan palkkaa "jyrääjää".

Haastatteluun valmistautuminen

Ennen haastattelua:

Vastaa itsellesi ainakin näihin kysymyksiin:

Haastattelutilanteessa:

Haastattelun jälkeen:

Yleisimmät haastattelujen aihepiirit ja haastattelukysymykset

Tämä listan aihepiireihin ja kysymyksiin paneutuminen voi auttaa sinua valmistautumaan ja orientoitumaan haastattelutilanteeseen.

Hakijan tausta, pätevyys ja koulutus
Kuvaile itseäsi lyhyesti?
Mitä teet tällä hetkellä?
Miksi valitsit sen alan, jota olet opiskellut?
Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi?
Mitkä ovat harrastuksesi?
Miten uskot koulutuksesi soveltuvan hakemaasi työtehtävään?

Motivaatio ja odotukset
Miksi haet tätä työpaikkaa / miksi olet vaihtamassa työpaikkaa?
Mikä motivoi sinua työntekijänä / työssäsi?
Mitä odotat hakemaltasi työtehtävältä?

Elämäntilanne, sosiaaliset taidot ja stressinsietokyky
Mikä on perhetilanteesi?
Miten toimit paineen alaisena?
Kerro esimerkki ongelmatilanteesta ja miten selvisit siitä?
Sovitko ryhmätyöskentelyyn vai itsenäiseen työskentelyyn?
Millainen on mielestäsi hyvä esimies?
Miten käsittelet hankalia asiakkaita / työkavereita?

Organisaatiotietämys ja työtehtävään liittyvät kysymykset
Mitä tiedät yrityksestämme?
Miten voit olla hyödyksi yrityksellemme / erityisosaamisesi?
Atk-taitosi ja raportointikykysi?
Could you tell us something about your international experience? / Och samma på svenska?
Millaisessa työympäristössä työskentelet mieluiten?
Oletko valmis matkustamaan työn takia?
Oletko valmis joustamaan työajoissa?
Onko sinulla joitakin rajoitteita, jotka voisivat vaikuttaa työskentelyysi?
Mikä on palkkatoivomuksesi?

Oppiminen, työkokemus ja uran hallinta
Mitä olet oppinut aiemmista työpaikoistasi?
Mitä muuttaisit uravalinnassasi jos voisit?
Mistä saavutuksestasi olet erityisen ylpeä?
Mitkä ovat pitkän tähtäimen suunnitelmasi / mitä aiot tehdä viiden vuoden päästä?
Miten aiot saavuttaa asettamasi tavoitteet?
Mitä haluat kysyä meiltä?

Testaus osana työnhakua

Yhä useammin työnhakuprosessin osana suoritetaan soveltuvuustestaus tai -tutkimus. Testauksella työnantaja pyrkii selvittämään, miten hakija ja haettava työ sopivat yhteen.

Testistöllä pyritään saamaan puolueetonta tietoa hakijasta. Lisäksi testauksessa saatetaan kartoittaa, minkälaista oppimista ja mitä uusia taitoja hakija työssään tarvitsisi. Hakijan kannalta testauksen etuna on tasapuolisuus ja vertailtavuus, sillä testaukseen ei työhönottajan tunteminen tai ns. pärstäkerroin juuri vaikuta.

Yleensä testaus tehdään ensimmäisen haastattelukierroksen eli alkukarsinnan jälkeen. Arviointeja suorittavat usein konsulttitoimistot, jolloin yritys tai organisaatio määrittelee, millaisen työntekijän he haluavat ja testistö määritellään tarpeiden mukaiseksi.

Testaus voi sisältää:

Testitilannetta varten ei juuri voi harjoitella, sillä kutakin haettavaa paikkaa varten räätälöidään oma testipakettinsa. Tuloksia ei voi normaalisti käyttää hyväkseen kuin ko. paikkaan valintoja tehtäessä. Testipäivään voit valmistautua nukkumalla hyvin ja suhtautumalla tilanteeseen kuten yleensäkin itsellesi merkittäviin tilaisuuksiin.

Kuuntele, ja lue tarkkaan annetut ohjeet. Kysymyksiin kannattaa vastata rehellisesti ja pitää vastauksia miettiessään "työminä" keskiössä. Älä yritä vastata niin kuin oletat niihin kannattavan vastata. Osa testeistä on aikarajoitteisia, eikä niiden lopputulos ole yleensä kiinni suoritettujen tehtävien määrästä vaan laadusta.

Testaaja antaa yhteenvedon testituloksista työnantajalle, mutta myös työnhakijalla on oikeus saada sama palaute tai yhteenveto omasta tuloksestaan. Palaute voi olla suullinen tai kirjallinen. Arvioinnin tuloksia kannattaa kysyä jälkikäteen suoraan arvioijalta. Niistä saa lisääntyneen itsetuntemuksen muodossa arvokasta tietoa tulevia haastatteluja ja testejä varten.

Jos et tule valituksi

Työnantaja valitsee tehtävään kannaltaan sopivimman henkilön. Jos et tule valituksi, ei se ole sinuun kohdistuva loukkaus, vaan tällä kertaa tarjonta ja tarve eivät kohdanneet toisiaan. Selvitä mahdollisen Ei-vastauksen jälkeen menestymistäsi hakuprosessissa. Saamasi palautteen voit kääntää omaksi oppimisprosessiksesi.

Kysymyksiä oman hakuprosessin analysointiin:

Kaikkien näiden kohtien huolellinen analysointi auttaa purkamaan mahdollista pettymystä ja muuttamaan tilanteen oppimiskokemukseksi. Itsetuntemuksesi lisääntyy ja seuraavalla hakukerralla oletkin jo askeleen lähempänä ja on ehkä sinun vuorosi.

© Aarresaari-verkosto