Maisterien ja tohtorien uraseurannat käynnissä

Yliopistojen uraseurannat käynnissä – vuorossa vuonna 2012 valmistuneet maisterit ja 2014 valmistuneet tohtorit

Millaisissa tehtävissä yliopistoista valmistuneet työskentelevät viisi vuotta työelämässä oltuaan? Tai kolme vuotta tohtorintutkinnon valmistumisen jälkeen? Ovatko valmistuneet tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuriensa alkuun?

Lähiviikkojen aikana lähes 14 000 vuonna 2012 valmistunutta maisteria tai ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittanutta saa yliopistoilta uraseurantakyselyn. Samaan aikaan kyselyyn pääsee vastaamaan myös yli 1700 vuonna 2014 tohtorin tutkinnon suorittanutta.

 

Jokainen vastaus on tärkeä

Marraskuun lopussa käynnistyneillä uraseurannoilla kerätään tietoa muun muassa valmistuneiden työllistymisen laadusta eli siitä, kokevatko valmistuneet itse työllistyneensä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Lisäksi selvitetään, minkälaisia taitoja tai osaamista he kannustaisivat nykyisiä ja tulevia opiskelijoita hankkimaan.

– Jokainen vastaus on erittäin tärkeä. Valmistuneiden palaute on pohja yliopisto-opetuksen kehittämiselle. Lisäksi tieto valmistuneiden urapoluista on arvokasta nykyisille opiskelijoille, kun he pohtivat opintojaan ja työmahdollisuuksiaan, tutkija Juha Sainio Turun yliopistosta kertoo.

Kyselyt ovat osa Aarresaari-verkoston uraseurantaa. Mukana ovat kaikki yliopistot, Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta. Kyselyn tuloksia saadaan yliopistojen käyttöön alkuvuodesta 2018.

Aarresaari-verkoston uraseuranta tarjoaa paitsi ajankohtaista tietoa akateemisten työmarkkinoista, myös pitkittäisleikkauksen valmistuneiden työurien ensimmäisiin vuosiin. Aineistoa on koossa vuodesta 2005 lähtien.

Yliopistojen uraseurantaa kehitetään yhdessä ESR-rahoitteisen LATUA-hankkeen kanssa. Tavoitteena on nostaa vastausprosentteja ja lisätä kyselyn tunnettuutta sekä tiedon hyödyntämistä.