Uudistuksia Aarresaari.netissä

Keväällä keräsimme käyttäjäpalautetta Aarresaari.netin työpaikavälitystä käyttäneiltä työnantajilta sekä eri yliopistojen opiskelijoilta. Saimme runsaasti positiivista ja oivaltavaa palautetta palvelun kehittämistä varten. Kiitos näistä kaikista. Olemme analysoineet palautetta ja lähteneet toteuttamaan uudistuksia sekä opiskelijan selausnäkymään että työnantajan ilmoituslomakkeeseen.

Ensimmäiset muutokset on tehty opiskelijan selainänäkymissä, joissa paikkailmoitus aukeaa nyt omaan ikkunaan pop-up -ikkunan sijaan, mikä oli selkeästi eniten kriittistä palautetta saanut ominaisuus. Paikkailmoitusten aluejaottelua on myös muutettu maakunta- ja maanosapohjaiseksi. Siirtymäajan vanhemmissa ilmoituksissa näkyy edelleen aiemman aluejaon mukaiset alueet.

Jatkamme uudistuksia vaiheittain. Seuraavaksi selvitämme, kuinka voisimme järjestelmän avulla antaa työnantajille paremmin palautetta ilmoitusten julkaisusta eri yliopistojen työpaikkafoorumeilla.

Palaute antaa pontta kehittämiseen, kiitämme palautteestanne jatkossakin!

Työnantajat voivat antaa palautetta osoitteeseen info@aarresaari.net tai yliopistojen urapalveluihin, joiden kanssa olette toimineet.

Opiskelijat voivat antaa palautetta oman yliopiston urapalveluille.

Yhteistyöterveisin,

Aarresaari.netin kehittäjätiimi