Karriäruppföljning

Universitetens karriäruppföljning startade – enkäten riktar sig till alla som avlagt magisterexamen 2012 eller doktorsexamen 2014

Vilka typer av uppgifter har studierna lett till? Är utexaminerad nöjda med sin karriär hittills? Vad anser de om deras examen idag?

I slutet av november har enkäten skickats till alla som 2012 avlagt högre eller så kallad avslutande lägre högskoleexamen. Enkäten har också skickats till alla som 2014 avlagt doktorsexamen. Karriäruppföljningarna genomförs inom universitetens nationella Aarresaari-nätverk.


 

Varje svar räknas

Målsättningen med karriäruppföljningarna är att få en bredare bild av arbetsmarknaden för akademiker och samtidigt mäta hur väl universitetsutbildningen svarar mot de krav som finns i arbetslivet.

Responsen som gäller examen och sysselsättning är värdefull för den som ännu studerar. Resultaten kommer att användas för att utveckla universitetsutbildningen, undervisningen, studievägledningen och karriärvägledningen.

Uppföljningen har redan gjorts i tio år, och nästan alla universitet har deltagit i den.