Webbplatsen Aarresaari.net har förnyats

Webbplatsen Aarresaari, nätverket för universitetens karriär- och rekryteringstjänster, har förnyats. Arbetsgivarna har tillgång till den nya platsförmedlingen Aarresaari.net som erbjuder ett mer effektivt och inriktningsbart sätt att rekrytera just universitetsstuderande och nyutexaminerade. Sidorna på svenska publiserade i 19.6.2014.

De studerande hittar de plats- och praktikannonser som arbetsgivarna lämnar in via Aarresaari.net via sitt universitets karriär- och rekryteringstjänster.

Aarresaari, dvs. nätverket för universitetens karriär- och rekryteringstjänster, fyller 20 år i höst. Förnyelsen av webbplatsen är en av milstolparna under jubileumsåret.

Mer information: koordinaattori(a)aarresaari.net