Delta i enkäten för karriäruppföljning

Är du utexaminerad 2011? Svara på enkäten genom att välja ditt universitet från listan. För att svara behöver du den svarskod som du fick i det brev som skickats till dig per post.  

Do you prefer to answer the survey in English? - Please, use the questionnaire on the English website

Haluatko vastata kyselyyn suomeksi? -Avaa oma yliopistosi kyselylomake suomenkieliseltä sivulta

Information om karriäruppföljning

Universitetens karriär- och rekryteringstjänster genomför regelbundet karriäruppföljning inom det nationella nätverket Aarresaari. Uppföljning har gjorts redan i tio år, där nästa alla universitet har deltagit. Målgruppen för magistrarnas karriäruppföljning är de som avlagt högre högskole-examen eller en avslutad lägre examen för fem år sedan. Utexaminerade doktorer granskas 2-3 år efter examen.

Målsättningen med karriäruppföljningarna är att få en bredare bild av arbetsmarknaden för akademiker och samtidigt mäta hur väl universitetsutbildningen svarar mot de krav som finns i arbetslivet. Resultaten kommer att användas inom utveckling av universitetsutbildningen och även för handledning av studerande.  Data från uppföljningarna har redan utnyttjats inom webbtjänsten Töissä.fi

I oktober 2016 startade karriäruppföljningen för de som utexaminerats år 2011. Närmare information om behandlingen av personuppgifter finns i enkätens registerbeskrivning.

Tidigare resultat:

Sysselsättningen bland doktorer är god i uppgifter som motsvarar utbildningen (pdf). (Meddelande 19.2.2014)

Sysselsättningen bland akademiskt utbildade är god i arbeten som motsvarar utbildningen trots att utmaningarna när det gäller sysselsättningen har ökat (pdf). (Meddelande 4.10.2013)