Nöj dej inte med att söka - Finn!

Aarresaari är ett nätverk för Finlands akademiska rekryteringstjänster. Till nätverket hör karriär- och rekryteringstjänsterna vid universiteten.

Nätverket producerar tjänster för arbetsgivare, det egna universitetet, studerande och nyutexaminerade. Vårt nätverk fungerar samtidigt som brobyggare mellan studerande och arbetsgivare.

 

Lämna en annons till universiteten

Notiser

Notis 2.10.2018

Är du utexaminerad magister 2013 eller doktor 2015? - Delta i karriäruppföljningen! Varje svar räknas!

Notis 8.6.2018

Resultat från magistrarnas och doktorernas karriäruppföljning publicerade.


Notis 10.10.2016

Lediga jobb via Aarresaari.net: över 3,3 miljoner besök och 7500 arbets- och praktikplatser har förmedlats i år


Notis 21.9.2015

Updateringar på Aarresaari.net – Tack för feedbacken