Uraseurannan viimeisimmät tulokset julkaistu

Yliopistoista valmistuneille riittää töitä heikossakin taloustilanteessa

Haastavasta työmarkkinatilanteesta huolimatta yliopistoista valmistuneet ovat löytäneet hyvin koulutustaan vastaavia tehtäviä.

Turun yliopiston tiedote 16.6.2015

Tuoreesta uraseurannasta käy ilmi, että 85 prosenttia työssä olevista arvioi nykyisen työnsä vastaavan hyvin yliopistollista koulutustasoa. Sama tulos saatiin kaksi vuotta sitten tehdyssä kyselyssä. Syksyllä 2014 lähetettyyn kyselyyn vastasivat vuonna 2009 yliopistoista valmistuneet.

– Pitkään jatkunut talouskriisi näkyy silti yliopistoista valmistuneiden työllistymisessä. Haasteet tulevat esiin työmarkkinoille kiinnittymisessä. Ensimmäisen työpaikan löytymiseen kuluva aika on pidentynyt, ja suoraan vakituiseen työsuhteeseen valmistumisen jälkeen sijoittuneiden määrä on laskenut, kertoo valmistuneiden työllistymiskyselyistä vastaava tutkija Juha Sainio Turun yliopistosta.

Yliopistoista valmistuneiden avoin työttömyys sen sijaan on pysynyt edelleen alhaisena. Vuonna 2009 valmistuneista 3 prosenttia oli viiden vuoden kuluttua valmistumisesta työttömänä. Vastaava luku oli vuonna 2007 valmistuneiden osalta 2 prosenttia. Työllistymisen haasteet vaihtelivat eri koulutusaloilla.

Valmistumishetkellä työttöminä olleilta kului ensimmäisen työpaikan löytämiseen keskimäärin kuusi kuukautta. Valmistumista seuraavien viiden vuoden aikana työttöminä olleilla työttömyyden kokonaiskesto oli noin 8 kuukautta, kaikki työttömyysjaksot yhteenlaskettuna.

– Työllistymisen lisääntyneistä haasteista huolimatta 85 prosenttia kaikista vastaajista oli tyytyväisiä suorittamaansa yliopistotasoiseen tutkintoon työuran kannalta, sanoo työelämäasiantuntija Jari Penttilä Jyväskylän yliopistosta.

Yritykset ovat suurin työllistäjä

Akateemisesti kouluttautuneiden työpaikat löytyvät edelleen pääsääntöisesti suurista kaupungeista, erityisesti pääkaupunkiseudulta. Valmistuneista 42 prosenttia työskenteli yrityksissä ja valtionyhtiöissä, 30 prosenttia kuntasektorilla, 9 prosenttia yliopistoissa ja 3 prosenttia yrittäjinä.

Tulokset käyvät ilmi Aarresaari-verkoston akateemisten rekrytointipalveluiden vuoden 2014 syksyllä toteuttamasta uraseurannasta. Vuonna 2009 valmistuneille maistereille sekä kandidaatintutkintoon päättyvän korkeakoulutuksen suorittaneille lähetettyyn kyselyyn vastasi yhteensä 4361 henkilöä. Virhemarginaali on noin yksi prosenttiyksikkö.

Uraseurannassa kerättyä tietoa hyödynnetään muun muassa opiskelijoille suunnatussa valtakunnallisessa töissä.fi-verkkopalvelussa, joka esittää työllistymistietoa visuaalisessa muodossa. Lisäksi sivustolta löytyy valmistuneiden kirjoittamia kuvauksia työstään.

Uraseurannassa olivat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

>> Aiheeseen liittyviä alakohtaisia tilastokuvioita Aarresaaren verkkosivuilla: www.aarresaari.net/uraseuranta/maistereiden_uraseuranta

>> Töissä.fi-sivu: http://toissa.fi/

Lisätietoja:

Jari Penttilä
työelämäasiantuntija                                          
Jyväskylän yliopisto                                             
jari.t.penttila(at)jyu.fi                                          
p. 040 024 7676

Juha Sainio
tutkija
Turun yliopisto
juha.sainio(at)utu.fi
p. 02 333 5785, 040 749 0086