Anvisningar om bläddring bland platsannonser

I bläddringsvyn visas de tjänster, praktikplatser och lärdomsprovsämnen som arbetsgivarna har annonserat ut till universiteten. Genom att markera/avmarkera kryssrutorna kan du välja vilka som visas i förteckningen. Platsannonstypen visas också i förteckningen på rubrikraden för annonsen.

Det totala antalet annonser syns i rubrikbalken. Som förval syns 100 annonser, men du kan också välja att se 20, 50 eller alla annonser på en gång. Med pilknapparna längst ner kan du förflytta dig till följande sida, till listans slut eller tillbaka.

Du kan arrangera platsannonserna i vyn i olika ordningsföljd genom att klicka på texterna i rubrikaktivitetsfältet: Region, Annonsen publicerad, Ansökningstiden går ut.

Fler sökfunktioner > ger dig fler sökmöjligheter. De annonser som matchar den avancerade sökningen visas först i annonsförteckningen. Du kan tömma de avancerade sökkriterierna med knappen Töm sökning om du till exempel vill göra en ny sökning.

Med en fritextsökning söker du ett visst ord i alla fält i annonsen.

Du kan söka annonser utifrån regionindelningen. Du kan göra preciserade regionsökningar till exempel utifrån en stads namn med hjälp av fritextsökningen. Utförligare information om placeringsorten hittar du i uppgifterna i annonsen.

Du kan också söka annonser utifrån utbildningsområde. En sökning utifrån utbildningsområde grundar sig på det önskemål arbetsgivaren anger i sin annons, dvs. till vilket utbildningsområde denne har velat rikta annonsen. Arbetsgivaren kan välja att rikta annonsen till alla utbildningsområden, till exempel sommarjobb eller tjänster som lämpar sig vid sidan av studierna, lägg därför till även sökkriteriet ´ej utbildningsspecifik´ du kan avgränsa sökningen noggrannare än per utbildningsområde genom att göra en fritextsökning utifrån till exempel huvudämnet.

Om du väljer ´Fler sökfunktioner´ kan du filtrera din lista så att t.ex. deltidsarbete, timanställning eller Sommarjobb. ´Arbetstid annan´ kan betyda t.ex. underentreprenad, arbete som företagare, freelancer eller att utföra slutarbete med stipendium.

Funktionen ´kunskaper i finska eller svenska är inte nödvändiga för uppgiften´ berättar för arbetssökande att arbetsgivaren inte kräver kunnande i finska eller svenska i uppgiften. Denna funktion kan användas som sökkriterium. Mer ingående om kraven på språkkunnande framgår av annonsen.

Du kan bläddra i annonserna på finska, svenska eller engelska. Du kan byta språk i det övre högra hörnet. Notera att detta endast påverkar vyn inte innehållet i annonserna.

Uppgifterna om de platsannonser som visas i annonsförteckningen har lämnats in av arbetsgivarna och det är arbetsgivarna som ansvarar för att annonserna och innehållet i dem är korrekta. Du kan skicka respons på platsannonserna och till exempel på annonser som ser suspekta ut till universitetets karriär- och rekryteringstjänster.